Site en françaisView this website in English Zoeken

Nieuwsbericht

België heeft deelgenomen aan het toezicht op de vulkaanuitbarsting in Ijsland

26 mei 2011 - Een jaar na de Eyjafjallajökull is een andere Ijslandse vulkaan, de Grimsvötn, uitgebarsten op zaterdag 21 mei 2011. Alhoewel deze uitbarsting (gelukkig) minder gevolgen  heeft voor de luchtvaart, trok ze toch de aandacht van wetenschappers en luchtverkeersverantwoordelijken.

In het kader van de dienst van Support to Aviation Control (SACS), heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) actief bijgedragen aan het toezicht op de evolutie van de vulkanische pluim in de atmosfeer.

De onderzoekers van het BIRA gebruikten satellietmetingen, die in bijna-reële tijd werden afgeleverd, van zwaveldioxyde (SO2) en van as. De gegevens kwamen van de meetinstrumenten SCIAMACHY, OMI, GOME-2, IASI en AIRS). De wetenschappers simuleerden de door de Grimsvötn uitgestoten aspluim aan de hand van een model dat de verspreiding van luchtmassa’s berekent. De simulatie loopt tot woensdag 25 mei, omdat dan de vulkanische activiteit van Grimsvötn aanzienlijk verminderde. Deze simulaties houden rekening met de natuurlijke verdunning van de aswolk naargelang de verspreiding.

Grimsvotn

De metingen en het model geven beiden aan dat de SO2-pluim zich eerst naar het noorden van Ijsland verplaatste (zie figuur) en zich vervolgens uitstrekte in de vorm van een lange draad tussen Groenland en Nova Zembla.

Het BIRA heeft ook een tweede pluim kunnen waarnemen die bestond uit vulkanische as uitgestoten op lagere hoogtes. Deze pluim verplaatste zich naar het zuid-oosten van het eiland in de richting van Schotland en Scandinavië. De waarnemers verwachtten op dat moment slecht kleinere minder belangrijke storingen in het Europese luchtruim.

Grimsvotn
OMI-instrument (links): zwaveldioxide (SO2) op 23 mei 2011– FLEXPART-simulatie (rechts): model van verspreiding van de vulkanische pluim.

De wetenschappers van het BIRA gebruiken het Flexpart-spreidingsmodel, ontwikkeld door Noors Instituut voor Atmosferisch Onderzoek. Dit model drijft op de voorspellingen van de National Weather Service in de Verenigde Staten.

More details on http://sacs.aeronomie.be

Contact: Nicolas Theys (wetenschapper, SACS-dienst)

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite