Site en françaisView this website in English Zoeken

Persbericht

Nieuwe metingen in het Amazonewoud onthullen verband tussen reliëf en emissies door planten

23 mei 2017 - Wetenschappers onderzochten in het Amazonewoud, het belangrijkste ecosysteem ter wereld, de rol van de gassen die de planten uitstoten op de atmosfeer en op het klimaat.

Een van deze gassen (isopreen) speelt een sleutelrol in onze atmosfeerchemie. Dit gas werd voor het eerst rechtstreeks gemeten door vliegtuigen boven centraal Amazonië. De wetenschappers ontdekten een verrassend verband met de hoogteverschillen in het woud. Een team van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) vergeleek de observaties met atmosferische modellen die gedreven worden door satellietwaarnemingen, en vond vergelijkbare resultaten.

België heeft voor deze studie samengewerkt met teams van de universiteiten van Californië, Harvard en Brazilië. De resultaten verschijnen in Nature Communications op 23 mei 2017.

 

De terrestrische vegetatie stoot grote hoeveelheden koolwaterstoffen uit in de atmosfeer. Deze emissies vormen aerosolen en andere stoffen die een invloed hebben op de luchtkwaliteit en op het klimaat.

Isoprene flux
Schattingen van de isopreenemissies door de troposferische modellen van het BIRA, op basis van satellietwaarnemingen van formaldehyde.

 

Isopreen is wereldwijd een van de belangrijkste van alle uitgestoten koolwaterstoffen, en 80% van alle isopreen wordt uitgestoten in tropische gebieden. Het Amazonewoud heeft de grootste diversiteit en rijkdom aan plantensoorten op aarde. Maar het is nog niet duidelijk:

  • welke plantensoorten het meest bijdragen aan de totale isopreenstroom
  • hoe de planten die isopreen uitstoten over het Amazone-bekken verspreid zijn
  • wat de exacte omvang is van de totale isopreenuitstoot
  • hoe deze varieert over de verschillende seizoenen

Dit onderzoekswerk rapporteert de eerste isopreenemissie-schattingen op basis van rechtstreekse vliegtuigmetingen over het centrale Amazonewoud, in het Manaus-gebied. Onze wetenschappers vergelijken ze met onafhankelijke gemodelleerde emissieschattingen gebaseerd op satellietwaarnemingen van formaldehyde, een stof die gevormd wordt tijdens de natuurlijke chemische afbraak van isopreen in de atmosfeer.

 

Isopreen emissies
Isopreenemissies in functie van de hoogte. In het rood de rechtstreekse metingen vanuit het vliegtuig. In het paars en blauw de schattingen door troposferische modellen gebaseerd op satellietwaarnemingen van, respectievelijk, de GOME-2 en OMI sensors.

 

De gemeten isopreenstromen onthullen onverwacht hoge correlaties met de hoogteverschillen in het terrein.

De satellietmetingen ondersteunen de bevinding. Ze tonen vergelijkbare correlaties tussen de gemodelleerde emissies-schattingen van isopreen en de topografie. Dit suggereert dat hoogteverschillen in het landschap de verdeling van plantensoorten bepalen, wat op zijn beurt een aanzienlijk deel van de variabiliteit in isopreenemissie verklaart. Dit inzicht leidt tot aanzienlijk verbeterde schattingen van isopreenemissies.

De Belgische bijdrage aan dit onderzoek is gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid via het Space Applications Programma PRODEX-TROVA en het ESA project GlobEmission.

 

Volledig artikel:

Airborne observations reveal elevational gradient in tropical forest isoprene emissions

Contact:

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite