Skip to main content

Tentoonstelling Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis gaat virtueel

2020-07-15

De 2020-editie van "Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis" kan spijtig genoeg niet in situ plaatsvinden. Het Federaal Wetenschapsbeleid bedacht evenwel een alternatief maar origineel parcours, én aangepast aan de omstandigheden, doorheen een virtuele tentoonstelling die op 20 juli 2020 van start gaat.

Dit jaar kwam het onverwachte het werkritme van eenieder verstoren. Toch willen we het brede publiek de resultaten van al het reeds geleverde voorbereidend werk niet onthouden en de continuïteit van een gevestigde traditie bewaren. En waarom ook niet? De federale wetenschappelijke instellingen bieden een parcours aan doorheen een selectie van kunstwerken, voorwerpen of films met als thema "Geboorte". Ze worden daarin gevolgd door Sciensano, CINEMATEK, het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en de Coördinatiecel van het BCCM-Consortium (Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms) van BELSPO. We hopen dus dat de tentoonstelling Geboorte de volgende jaren nog kan plaatsvinden in het Koninklijk Paleis en haar plaats kan innemen in de cyclus Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis.

Via de virtuele tentoonstelling "Geboorte" bieden de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) het grote publiek de mogelijkheid een ruim themakader te verkennen, waaronder kunstwerken, natuurspecimens en -fenomenen, wetenschappelijke onderzoeksonderwerpen en archiefdocumenten of -foto's. Bij de selectie ervan stonden onze FWI's voor een immens dilemma. Uiteindelijk werden een dertigtal aan het thema geboorte gelinkte voorwerpen, kunstwerken en films uitgekozen die soms subtiele overeenkomsten vertonen en multidisciplinaire en transversale onderwerpen aansnijden. Het thema geboorte en oorsprong in ruime zin is een terugkerend thema bij heel wat onderzoekers werkzaam op soms sterk uiteenlopende vakgebieden, onder andere bij astrofysici, historici, archeologen, biologen, artsen, geologen en paleontologen. Vanop hun respectieve vakgebied bekijken zij het thema geboorte vanuit hun eigen specifieke gezichtshoek. Hoe zijn het heelal, de hemel en de aarde ontstaan? Hoe komt een levend wezen tot leven? Hoe ontstaan natuurfenomenen? Welke culturele praktijken zijn geassocieerd aan de geboorte en hoe ze begrijpen? Waarom worden documenten als geboortebewijzen bewaard? Het virtuele parcours is opgebouwd rond open subthema's die onderlinge overeenkomsten kunnen vertonen en biedt nieuwe perspectieven om thema's te associëren.

  • Ontstaan van het heelal
  • Ontstaan van natuurfenomenen
  • Ontstaan van het leven
  • Geboorte bij de mens: Vieringen & rituelen - Moeder, foetus en pasgeborene - Aan de geboorte gelinkte voorwerpen - Aan de geboorte gelinkte documenten en souvenirs - Ontstaan van kennis
  • Het creatieve moment in de kunst: ontstaansvorm of ontstaan van vormen
  • Ontstaan van een wetenschappelijk project
  • Ontstaan van een wetenschappelijke collectie
     

Poster Expo

News image 1
News image legend 1
De 2020-editie van Wetenschap en cultuur in het Koninklijk Paleis te Brussel heeft als thema "Geboorte".