Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
De dichtheid van de moleculen in de atmosfeer neemt exponentieel af met de hoogte. Onderaan zitten er veel opeengepakt, hoger zijn ze veel meer verspreid.
Zijn professioneel leven in de ruimtewetenschappen kent een "hoogtepunt" tijdens de ruimtemissie Atlas-1.
Metingen van atmosferische bestanddelen steunen meestal op dezelfde techniek: de DOAS-methode.