Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F I J K L M O P R S T U V W Z
Van het oppervlak tot de ruimte: troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer en exosfeer
Wolken die in de nacht oplichten, of polaire mesosferische wolken op een hoogte van ongeveer 80 km worden steeds vaker zichtbaar.
Grote steden zoals Mexico, zowel als de belangrijkste industriële gebieden zijn sterk vervuild en zijn bijgevolg duidelijk ideintificeerbaar op kaarten die luchtverontreiniging tonen.
Atmosferen gloeien zowel overdag als 's nachts op door interactie van zonlicht met atomen en moleculen.
Kortlevende gassen zijn vooral relevant voor de luchtkwaliteit en de langerlevende gassen meer voor klimaat, maar er is een zeer sterke link tussen beide fenomenen.