Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
Een combinatie van instrumenten om de atmosfeer, de plasma-omgeving en het oppervlak van Venus in detail te bestuderen.
De draaiperiode van een planeet ten opzichte van zogenaamde vaste sterren en niet ten opzichte van de Zon.
Stikstofdioxide in de atmosfeer heeft zowel natuurlijke als menselijke bronnen, waarbij de mens het overgrote deel veroorzaakt.
De Van Allen-gordels zijn ringvormige gebieden rond de Aarde waarin heel energetische deeltjes zitten.
De aanwezigheid van ozon in de stratosfeer zorgt ervoor dat de temperatuur stijgt met de hoogte.
Kleine druppeltjes, die tijdens vulkaanuitbarstingen in de atmosfeer gestoten worden, spelen een belangrijke rol in de fysico-chemie van de atmosfeer.
Methode waarbij elektrische componenten direct op het oppervlak van een printplaat (PCB) worden gemonteerd.