Skip to main content

Voorwoord

Martine de Mazière
“Het is belangrijk dat we het personeel ook in de toekomst gunstige en verrijkende perspectieven kunnen aanreiken en dat de voorwaarden worden gecreëerd om op efficiënte manier bijkomende mensen en middelen aan te trekken en te benutten om op de wetenschappelijke uitdagingen te kunnen antwoorden.”
Martine De Mazière, General Director a.i.
Al onze activiteiten hebben één doel gemeenschappelijk: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen...