Site en françaisView this website in English Zoeken

Wat is aeronomie?

Recente wetenschap

De aeronomie, naam die voor het eerst in 1954 in wetenschappelijke kringen werd gebruikt, bestudeert de hogere lagen van de aardse atmosfeer. Het gebied dat raakt aan het aardoppervlak en waarin de weerkundige verschijnselen zich afspelen is de troposfeer die onmiddellijk gevolgd wordt door de stratosfeer.

Het onderzoeksgebied van de aeronomie strekt zich verder uit tot aan de interplanetaire ruimte over afstanden van honderd duizenden kilometers. Hier bestaat er, in de strikte zin van het woord, geen atmosfeer meer, maar toch laat de magnetische invloed van onze planeet er zich nog gelden. De aeronomie bestudeert dus, als het ware, bijna het volledig gebied van de aardse atmosfeer. Meer algemeen is ze ook de wetenschap van de planetaire atmosferen waarin zich, onder invloed van de zonnestraling, ionisatie- en dissociatieprocessen afspelen.

De aeronomie is een bij uitstek multidisciplinaire wetenschap. Ze heeft een snelle groei gekend met de komst van de kunstmatige satellieten tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar (1957-58) en door de ontwikkeling van nieuwe technieken voor waarneming vanuit de ruimte.

Alleen nog maar het opsommen van de hierna volgende onderzoeksgebieden bewijst reeds het belang van de kennis en het begrijpen van alle waargenomen verschijnselen in de hoge atmosfeer en in de aardse omgeving:

  • ozongat
  • broeikaseffect
  • aerosols van vulkanische oorsprong
  • voortplanting van radiogolven in de ionosfeer
  • magnetische stormen die de telecommunicatie kunnen verstoren
  • stralingsgordels (gevaar voor astronauten en elektronica aan boord van ruimtetuigen)
  • orbitale afwijkingen en het vallen van kunstmatige satellieten door atmosferische wrijvingsweerstand

 

Gedetailleerde definitie van de Ruimte-Aeronomie (in het Engels)

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite