Skip to main content

Elektromagnetische zonnestraling, ontsnappende energie van de Zon

De Zon zendt voortdurend twee soorten straling uit: elektromagnetische en corpusculaire straling.

 • Elektromagnetische straling zorgt voor licht en warmte, maar bestaat ook uit een aantal onzichtbare stralen die schadelijk kunnen zijn, zoals de ultraviolette stralen.
 • Corpusculaire straling (deeltjesstraling) bestaat uit geladen deeltjes (ionen en elektronen)(zonnewind).

Energie van de Zon aan de snelheid van het licht onder de vorm van een golf

Elektromagnetische zonnestraling is het verschijnsel waarbij energie zich met de snelheid van het licht in een golvende beweging verplaatst weg van de Zon. Er bestaan verschillende soorten stralen die uitgedrukt kunnen worden in energie, de lengte van de golven of de frequentie (aantal golven per seconde).

Soorten zonnestraling

 • Zichtbaar licht
  In een regenboog zijn de zonnestralen geordend naar de lengte van de golven (zie figuur). Van paars naar rood zijn de golven steeds langer.
 • Infrarood (IR)
  Met een golflengte groter dan die van het rood is deze niet zichtbaar, maar we voelen het als (zonne)warmte.
 • Ultraviolet (UV)
  Heeft een golflengte kleiner dan die van het paars. Dit deel van de zonnestraling, dat ook niet zichtbaar is, kan schadelijk zijn voor de mens.
Spectrum van elektromagnetische straling: verschillende soorten stralen kunnen uitgedrukt worden in energie, golflengte of frequentie.