Skip to main content

Plasma, de vierde toestand van de materie

Op Aarde komt materie voornamelijk voor in drie vormen of toestanden:

  • Vast
  • Vloeibaar
  • Gas

Maar in de ruimte heerst een vierde toestand: de plasma-toestand.

Elektrisch geladen gas

Plasma is elektrisch geladen (geïoniseerd) gas, een mengsel van elektronen (met negatieve elektrische lading) en positief geladen ionen. Het grootste deel van het zichtbare universum (99% ervan) bestaat uit plasma. Plasma is erg gevoelig voor elektrische en magnetische velden.

De plasmatoestand neemt het over waar de ionosfeer eindigt, op een hoogte van ongeveer 1000 kilometer boven het aardoppervlak, en heerst in de magnetosfeer.

Om de zonnewind te bestuderen, onderzoeken wetenschappers:

  • de plasmatemperatuur
  • de dichtheid
  • het soort deeltjes dat het bevat

Snelheid is ook een belangrijke parameter. Er bestaat bijvoorbeeld een langzame zonnewind (400 km/sec) en een snelle zonnewind (800 km/sec) die afkomstig zijn uit verschillende delen van de zon. In dat opzicht is de temperatuur van de zonnecorona een belangrijke parameter, net als zwaartekracht en magnetische veldsterkte.

Tot slot onderzoeken onderzoekers ook de energie die de zonnewind met zich meebrengt.

Figuur 1: Ruimteplasma-onderzoek