Skip to main content

Impact van toegenomen kosmische straling, uv-straling en de kwetsbaarheid van het ozonschild voor de biosfeer en onze gezondheid

2022-10-11

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en het Koninklijk Meteorologisch Instituut nemen actief deel aan het nieuwe Europese project EURAMET’s EPM project BIOSPHERE. Dit project zal de impact van de toenemende biologisch actieve uv- en ruimtestraling bestuderen. Deze straling heeft immers belangrijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, planten en ecosystemen, zoals kanker en cellulaire disfuncties.

De toename van deze biologisch actieve straling is het gevolg van de verhoogde atmosferische ionisatie door buitenaardse kosmische straling en uv-straling van de zon, versterkt door antropogene emissies. Zij kunnen de biosfeer op aarde aanzienlijk beïnvloeden door de aantasting van de ozonlaag.

Combinatie van satellietwaarnemingen en monitoringsystemen op de grond met wetenschappelijke expertise

Het project wil waarnemingen door moderne satelliettechnologieën en monitoringsystemen op de grond combineren met wetenschappelijke expertise op het gebied van biologie, chemie, milieu en stralingsbescherming om te bestuderen hoe de verhoogde atmosferische ionisatie de evolutie van de biosfeer en onze gezondheidstoestand beïnvloedt.

Een consortium van wetenschappers uit niet minder dan 22 internationale instellingen die de kosmische straling (CR), de ultraviolette (uv) straling van de zon en hun effecten op de biosfeer van de aarde onderzoeken, zal samenwerken om het verband tussen kosmische straling, zonnestraling en de samenstelling van de atmosfeer vast te stellen en te kwantificeren. Dit zullen ze doen door meetcampagnes uit te voeren van uv- en atmosferische eigenschappen, onder andere op de Pool Ruimte in Brussel, gelijktijdig met andere plaatsen in Europa.

Een zeer nuttige gegevensbank voor het begrijpen van de ontwikkeling van chronische ziekten en kanker

EURAMET’s EPM project BIOSPHERE zal voor het eerst een uitgebreide databank van botsingsdoorsneden voor natuurlijke atmosferische en antropogene gassen creëren. Traceerbare gegevens en simulaties zullen helpen bij het onderzoek naar de bijdrage van gecombineerde CR- en uv-stralingsvelden aan het risico voor het ontwikkelen van chronische ziekten en kanker. Radiobiologie en -oncologie onderzoekers, gezondheidsgroepen en regelgevende instanties zullen van deze onderzoeksgegevens profiteren.

Dit project, gestart in oktober 2022 voor een duur van 3 jaar, wordt gefinancierd door het Europees Partnerschap inzake Metrologie (EPM), medegefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie en door de deelnemende staten.

Meer informatie op de project-website https://euramet-biosphere.eu/

Contactpersonen:

  • Communicatie BIRA: Karolien Lefever (NL/FR/EN)
  • Wetenschapper BIRA: Viviane Pierrard (FR/EN) (viviane.pierrard_AT_aeronomie.be)
News image 1
News image legend 1
EURAMET’s EPM project BIOSPHERE zal de impact van de toenemende biologisch actieve uv- en ruimtestraling bestuderen. Deze straling heeft immers belangrijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, planten en ecosystemen, zoals kanker en cellulaire disfuncties.