Skip to main content

Stratosferisch ozon | 2019-2020

In 2019 was het gat in de ozonlaag boven Antarctica zwak. In 2020 daarentegen was het uitzonderlijk sterk en deed er zich ook boven de Noordpool een ozongat voor.
Om het wetenschappelijk potentieel van de ALTIUS-metingen aan te tonen, hebben we de ALTIUS-gegevens gesimuleerd en gemeten hoe zij een model van de ozonlaag zouden kunnen begrenzen.
Bevestiging van de langverwachte langzame stijging van ozonconcentraties bovenaan de stratosfeer. De vraag of ozon afneemt in de lagere stratosfeer blijft echter nog steeds het voorwerp van verhitte debatten.