Skip to main content

In de periode 2021-2022 was het BIRA-personeel (co-)auteur van 238 peer-reviewed artikelen (123 in 2021 en 115 in 2022), wat neerkomt op een gemiddelde van meer dan 1 publicatie per wetenschapper per jaar. Deze grafiek toont de aanzienlijke groei van het aantal peer-reviewed publicaties per personeelslid sinds 2004. Alle publicaties zijn opgeslagen in het federaal institutioneel Open Acces archief Orfeo.

Charts