Skip to main content

Het percentage contractueel personeel op het BIRA neemt licht toe. Het aandeel van contractueel personeel is vooral groot onder wetenschappers en bereikte bijna 75%: een stijging met 2%, van ~72% eind 2020 naar ~74% eind 2022.