Skip to main content

Aantal Partnerschappen en Partners per Land

Een tweepersoonsteam verzorgt het financiële, contractuele en administratieve beheer van meer dan 80 lopende onderzoeksprojecten.
Wereldkaart partners

Wereldkaart met partnerlanden en partnerschappen van het BIRA:

  • De kleuren geven een indicatie van het aantal partnerschappen voor elk land (1 tot 10, 11 tot 30, 31 tot 50, of meer dan 50).
  • De getallen verwijzen naar het land vermeld in onderstaande tabel.
Partnerschappen partners per land
  • "Partners" staan voor de verschillende (onderzoeks-)instellingen binnen elk land, waarmee het BIRA in projectverband samenwerkt.
  • "Partnerschappen" geeft het aantal samenwerkingen weer met partners uit deze landen, over alle projecten heen.