Skip to main content

Beoordeling van nieuwe compacte grondgebonden teledetectieplatforms voor GHG-referentiemetingen

News flash intro
Fourier-transform-infraroodspectrometers met hoge resolutie vormen de basis voor hoogwaardige teledetectiemetingen van broeikasgassen die bijdragen tot de TCCON- en de NDACC-IRWG-netwerken. Het BIRA is mede-leider van het door het ESA gefinancierde FRM4GHG-project om nieuwe compacte instrumenten te beoordelen. Deze instrumenten zijn van cruciaal belang om de leemten in de bestaande netwerken op te vullen en kritieke emissiebrongebieden te bestrijken waar de standaardinstrumenten met hoge resolutie niet kunnen worden ingezet.
Body text

State-of-the-Art metingen van broeikasgassen via teledetectie

Grondstation-FTIR-teledetectienetwerken met hoge resolutie, zoals het Total Carbon Column Observing Network (TCCON) en de Infrared Working Group van de Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC-IRWG), zijn essentieel voor de validatie van satellieten die broeikasgassen (zoals CO2, CH4, N2O) en verontreinigende gassen (CO) meten.

Hoewel deze netwerken de basis vormen voor zeer nauwkeurige metingen van de totale kolomconcentratie van broeikasgassen, is het aantal wereldwijd beschikbare stations, beperkt. Om de validatie van satellietmetingen te verbeteren, is een dichtere distributie van stations nodig die verschillende oppervlakte (albedo) en atmosferische omstandigheden (vochtigheid, droogte, verontreiniging, aanwezigheid van aerosolen, proximiteit tot emissiehaarden) en een brede breedte- en seizoensspreiding omvatten.

Daarom hebben verscheidene groepen onderzoek gedaan naar aanvullende compacte instrumenten die de bestaande netwerken kunnen aanvullen en de validatie van satellietmetingen en de kwantificering van de emissies van een regio of van hotspots kunnen verbeteren.

“Fiducial Reference Measurements for Greenhouse Gases” (FRM4GHG)

Fiducial Reference Measurements for Ground-Based Infrared Greenhouse Gas Observations is een door het Europees Ruimteagentschap (ESA) gefinancierd project, mede geleid door het BIRA, dat gericht is op de vergelijking van nieuwe en gevestigde compacte teledetectieplatforms (Figuur 2) en op de harmonisatie van methoden en producten om Fiduciaire ReferentieMetingen (FRM) voor broeikasgassen te verkrijgen.

Het BIRA heeft, samen met de Universiteit van Bremen, gewerkt aan dergelijke compacte FTIR-spectrometer van het type Bruker Vertex70. Dit instrument vertoont vergelijkbare prestaties met TCCON en een andere lage-resolutiespectrometer, de Bruker EM27/SUN, die deel uitmaken van het “Collaborative Carbon Column Observing Network (COCCON)“ (Sha et al., 2020).

In de tweede fase van het FRM4GHG-project ontwikkelen we een behuizingssysteem voor deze FTIR-spectrometer, gekoppeld aan een zelfgemaakte compacte zonnetracker en weerstation voor automatische bediening van het systeem (Figuur 3a).

Zodra dit klaar is, zullen we het instrument uitgebreid testen in dit nieuwe weerbestendige systeem voordat we het inzetten op de Congoflux-toren-ecosysteemlocatie in de Democratische Republiek Congo, als onderdeel van het Belgische ICOS-BE project.

 

Referentie:

Sha, M. K., De Mazière, M., Notholt, J., Blumenstock, T., Chen, H., Dehn, A., Griffith, D. W. T., Hase, F., Heikkinen, P., Hermans, C., Hoffmann, A., Huebner, M., Jones, N., Kivi, R., Langerock, B., Petri, C., Scolas, F., Tu, Q., and Weidmann, D.: Intercomparison of low- and high-resolution infrared spectrometers for ground-based solar remote sensing measurements of total column concentrations of CO2, CH4, and CO, Atmos. Meas. Tech., 13, 4791–4839, https://doi.org/10.5194/amt-13-4791-2020, 2020.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Instrumenten geïnstalleerd gedurende de FRM4GHG campagne in Sodankylä, Finland. De Vertex70, EM27/SUN en IRcube zijn compacte FTIR spectrometers. De LHR is een Laser Heterodyne Spectroradiometer. AirCore meet in situ profile-concentraties van broeikasgassen.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3a: CAD- ontwerp van de weerbestendige behuizing en het in-house gemaakte compacte zonnetracker-systeem voor onze compacte FTIR-spectrometers.
Figure 4 body text
Figure 4 caption (legend)
Figuur 3b: Compacte FTIR-spectrometer, geïnstalleerd in deze behuizing.
Publication date