Skip to main content

Bronbepaling van VOS aan het Maïdo-observatorium

News flash intro
Tijdens het OCTAVE-project werden met een Proton-Transfer-Reactie-Massaspectrometer in situ-concentraties van een selectie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) gemeten in de omgevingslucht van het verafgelegen Maïdo-observatorium (op 2150 m hoogte, La Réunion). Bronbepaling van deze VOS toonde aan dat de menselijke activiteiten op het eiland hun meest belangrijke bron is, meer dan de atmosferische achtergrond en verafgelegen brandhaarden, of de emissies van ecosystemen eigen aan het eiland.
Body text

Wetenschappelijke context

Tijdens het OCTAVE-project heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie een Proton-Transfer-Reactie-Massaspectrometer (PTR-MS) geïnstalleerd op 2150 m hoogte aan het Maïdo-observatorium. Het meetstation is gelegen op La Réunion, een verafgelegen eiland in de zuidwestelijke Indische Oceaan.

Met deze PTR-MS werd een bijna-continue dataset met hoge tijdsresolutie van concentraties van een selectie van vluchtige organische stoffen (VOS) over 2 jaar opgemeten. Deze dataset is van hoge waarde gezien het gebrek aan dit type metingen in de zuidelijke atmosfeer, en specifiek in verafgelegen locaties.

Het Maïdo-observatorium

La Réunion is een klein vulkanisch eiland gelegen in de zuidwestelijke Indische Oceaan. Het is verafgelegen van grote landmassa’s, waarvan de dichtstbijzijnde Madagaskar is (ongeveer 700 km ten westen van La Réunion).

Het observatorium is gelegen te midden van een beschermd nationaal park. Omwille van zijn locatie nabij de top van de Maïdo bergpiek, is het meetstation doorheen de nacht gelegen in de vrije troposfeer. Overdag situeert het observatiecentrum zich nabij een front tussen oosten-/westenwind met luchtmassa’s die voornamelijk afkomstig zijn van over de zee en verrijkt zijn met emissies op het eiland.

Bronnen die de dataset beïnvloeden

Uit de initiële analyse bleek dat 4 bronnen significant bijdragen aan de aanwezigheid van de gemonitorde VOS.

  • De bron met de meeste impact werd gelinkt aan menselijke activiteiten (38% van de totale massa aan VOS doorheen de volledige campagne).
  • De tweede bron met grote impact over de 2-jarige periode kon worden gelinkt aan de atmosferische achtergrond in combinatie met bijdragen van pluimen afkomstig van brandhaarden gelegen in Madagaskar en Zuid-Afrika (33% van de massa aan VOS). Deze factor droeg in het bijzonder sterk bij tijdens de nacht (atmosferische achtergrond) en tijdens de periode van augustus tot november (verafgelegen brandhaarden).
     
  • De laatste twee bronnen werden toegeschreven aan de natuurlijke uitstoot van de ecosystemen aanwezig op het eiland (29% van de massa aan VOS). Dit resultaat was opmerkelijk aangezien het observatiecentrum omringd is door natuurlijke ecosystemen, terwijl de menselijke activiteit geconcentreerd is nabij de kust, verder weg van de site.

Referentie:

Verreyken, B., Amelynck, C., Schoon, N., Müller, J.-F., Brioude, J., Kumps, N., Hermans, C., Metzger, J.-M., Colomb, A., and Stavrakou, T.: Measurement report: Source apportionment of volatile organic compounds at the remote high-altitude Maïdo observatory, Atmos. Chem. Phys., 21, 12965–12988, https://doi.org/10.5194/acp-21-12965-2021, 2021.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
De mediaan van het percentage van de massa die wordt toegeschreven (%) aan de achtergrond-, primaire biogene, secundaire biogene en antropogene factoren, berekend met het bootstrapping-algoritme (staven, interkwartielafstand weergegeven door foutbalken) en de mediaan van de genormaliseerde concentratieprofielen (µg m-3) van de verschillende bronnen . Figuur uit Verreyken et al. (2021).
Publication date