Skip to main content

Het toenemend aantal doctoraatsstudenten binnen het BIRA brengt een verjonging van de populatie met zich mee; deze verjonging is echter beperkt tot het contractueel personeel. Het gebrek aan middelen om statutair personeel aan te werven veroorzaakt een overwicht in statutair personeel dat ouder is dan 45 jaar.

Het grootste deel van het personeel (statutair en contractueel personeel samen) bevindt zich in de leeftijdsgroep 35-44 jaar, waartoe voornamelijk contractueel personeel behoort. Alleen de leeftijdsgroep 55-64 jaar wordt gedomineerd door statutair personeel.