Skip to main content

Geboorte van een wetenschappelijke ruimtemissie

News flash intro
In 2021 lanceerde ESA een oproep om nieuwe wetenschappelijke ruimtemissies voor te stellen – dat is van cruciaal belang, want de wetenschappelijke oogst van deze missies zal voer zijn voor een nieuwe generatie onderzoekers. Het BIRA is betrokken bij twee van de vijf nog overblijvende kandidaatmissies: Plasma Observatory en M-MATISSE. ESA zal deze kandidaten grondiger onderzoeken door voor elk ervan een basisontwerp te maken.


Body text
  • Plasma Observatory mikt op een constellatie van meerdere satellieten voor magnetosferisch onderzoek.
  • M-MATISSE is een missie met twee satellieten die de interactie tussen zonnewind, magnetosfeer en ionosfeer van Mars in de gaten houdt.

De oproep van ESA Science in 2021

In december 2021 lanceerde het Europees Ruimteagentschap (ESA) een oproep voor nieuwe wetenschappelijke missies: voor een “snelle en kleine missie” (F2 in ESA’s woordenschat) en voor een “middelgrote missie” (M7 in ESA-jargon). Deze missies zouden gelanceerd worden in 2031 en 2037 respectievelijk. Het is een opportuniteit om ruimtemissies voor te stellen waar een volgende generatie onderzoekers mee zal werken.

Creativiteit en volharding

Een nieuwe ruimtemissie voorstellen vraagt een flits van creativiteit, maar vooral volharding om rekening te houden met de vervelende kleine details van hoe ESA’s wetenschappelijk programma functioneert. Daarbij moet men de meest prangende vragen in ruimtefysica, planetair onderzoek of astronomie aanpakken.

Kennis van de meetinstrumenten die op dit moment ter beschikking staan is daarbij essentieel. Er zijn talloze beperkingen die te maken hebben met de draagkracht van de lanceerraketten, de telemetrie etc. Ook de politiek speelt zijn rol. Kan men partners uit verschillende Europese landen samenbrengen om de kosten te delen? Ook dat vraagt creativiteit!

Kandidaatmissies

  • Het BIRA was een partner in het F2 Debye-voorstel. De focus lag hier op het gedrag van de elektronen in de zonnewind, met een bijdrage in de zonnewindmonitor. Dit voorstel haalde het spijtig genoeg niet.

  • M7-kandidaat Plasma Observatory stelt een magnetosferische missie voor met een moederschip en zes dochtersatellieten. Het BIRA is betrokken bij de bouw van de ionen-massaspectrometer. Dit voorstel haalde de uiteindelijke selectie!

  • We waren ook betrokken bij het voorstel voor de M7 Alfvén-missie voor poollichtonderzoek, opnieuw met een bijdrage aan de ionen-massaspectrometer. Ondanks de technologische maturiteit haalde het voorstel het niet.

  • M7 Castalia beoogt een bezoek aan een komeet uit de asteroïdengordel – zo eentje werd nog nooit bezocht. Er werd ons gevraagd het consortium te vervoegen omwille van een technologie die we recent ontwikkelden, namelijk het combineren van een Langmuir-sonde met een magnetometer (in samenwerking met TU Braunschweig, IRF Uppsala, en LPC2E Orléans). Deze missie werd niet geselecteerd.

  • Op gelijkaardige manier vervoegden we M7 Heavy Metal, een missie naar een asteroïde van de M-klasse waarvan men vermoedt dat die een heel bijzondere magnetosfeer bezit, opnieuw met de gecombineerde Langmuir-sonde en magnetometer … niet geselecteerd.

  • M7 M-MATISSE stelt een missie voor met twee satellieten die de koppeling tussen de zonnewind, de magnetosfeer en de ionosfeer van Mars moeten bestuderen, opnieuw met onze gecombineerde sensor. Het voorstel bleek overtuigend, vermits ESA ook deze selecteerde!

Toekomstperspectief

We zijn op dit ogenblik betrokken bij twee van de vijf overblijvende kandidaten voor de middelgrote missie. De eerste Fase 0-studies beginnen in de eerste maanden van 2023. Een verdere selectie zal in het derde kwartaal van 2023 worden gemaakt. Spannend!

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figure 1: Voorpagina's van de voorstellen voor de wetenschappelijke F2- en M7-ruimtemissies van ESA waarin het BIRA betrokken was.
Publication date