Skip to main content

Hoe preciezer de meetinstrumenten hoe omvangrijker het arsenaal aan IT-technieken

Research Topic Chapter
News flash intro
Ons instituut verzamelt doorlopend metingen die zijn verricht door steeds talrijkere en preciezere instrumenten, metingen die worden benut door onze wetenschappers, die steeds gedetailleerdere en omvangrijkere analyses maken. Om het continue beheer van de gegevensstromen, de groeiende opslag (gelijk aan meer dan vijf keer de Netflix-catalogus en +10%/jaar) en de datamining (300.000.000 objecten) mogelijk te maken, moet een arsenaal aan technieken en technologieën worden ingezet. Een hele uitdaging!
Body text

... a real challenge!

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Om het continue beheer van de gegevensstromen, de groeiende opslag en de datamining mogelijk te maken, moet een arsenaal aan technieken en technologieën worden ingezet. Image credits Pxfuel.
Publication date