Skip to main content

Internationaal Troposferisch Ozon Evaluatierapport

News flash intro
Verscheidene BIRA-onderzoeksgroepen dragen bij aan het Troposferisch Ozon Evaluatierapport (TOAR-II), dat in februari 2020 van start ging. Deze bijdragen omvatten het verzamelen en harmoniseren van gegevens over troposferisch ozon en zijn precursoren (NOX, VOCS, CO en CH4) van zowel satellieten als netwerken van metingen vanaf de grond, en analyses van de distributie en trends van deze gassen. Waar mogelijk worden trends in troposferisch ozon toegeschreven aan veranderingen in de precursoren, uitwisselingen tussen stratosfeer en troposfeer, uitwisselingen tussen de hemisferen, enz.
Body text

TOAR LogoGefundeerde analyses van veranderingen in de wereldwijde verspreiding van troposferisch ozon zijn van belang voor de monitoring van de luchtkwaliteit en de opwarming van de aarde. In dit verband is TOAR (Tropospheric Ozone Assessment Report: Global metrics for climate change, human health and crop/ecosystem research) zijn tweede fase ingegaan (TOAR-II). Ons instituut is daar op drie manieren bij betrokken.

1. Satellietgegevens over ozon

De groep “Synergieën tussen atmosferische gegevens” van het BIRA, in samenwerking met de SQUARES-groep van de ULB, past het harmonisatieschema van Keppens et al. (2019) toe op de metingen van troposferisch ozon om rekening te houden met verschillen in hun verticale voorstelling in termen van tropopauzehoogte, verticale convolutie en a-priorische informatie.

De door de drie Metop/IASI-satellietinstrumenten geleverde troposferische ozon records worden bovendien opnieuw verwerkt en gehomogeniseerd om hun interne samenhang te verbeteren.

2. Ozonprecursoren en attributie van veranderingen

Troposferisch ozon is de afgelopen twee decennia op het noordelijk halfrond toegenomen, ondanks de beheersing van de uitstoot van precursoren zoals NOx en VOCs. Deze stijging lijkt gedeeltelijk te worden veroorzaakt door de toename van antropogene emissies in de tropen, waar in situ-metingen schaars zijn en satellietwaarnemingen dus essentieel zijn.

Dankzij de solide ervaring van het BIRA met satellietwaarnemingen kunnen wij meer dan 25 jaar geharmoniseerde HCHO- en NO2-waarnemingen leveren. Deze lange dataset is gebaseerd op meerdere UV-VIS-sensoren, van de eerste GOME tot het recente TROPOMI-instrument, en wordt ondersteund door harmonisatie-, kwaliteitsbeoordelings- en validatieprojecten (QA4ECV en CCI + ozon precursors).

We werken aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit en karakterisering van deze datasets ter ondersteuning van de studie van klimaatverandering en luchtkwaliteit.

3. Grondmetingen van ozon en zijn precursoren

Het BIRA is sterk betrokken bij de FTIR (Fourier-Transform Infrarood) detectie van ozon en sommige van zijn precursoren (HCHO en CO) vanaf de grond, wat heeft geleid tot de harmonisatie van ozon- en HCHO-datasets binnen het Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC).

Wij dragen bij tot het TOAR-II-initiatief door deze geharmoniseerde en gekarakteriseerde datasets te leveren, die verschillende breedtegraden (van de zuid- tot de noordpool) en verschillende verontreinigingsniveaus (van schone Arctische of oceanische locaties tot verontreinigde steden) bestrijken.

Sommige locaties bieden voldoende lange tijdreeksen om de langetermijntrends voor ozon en precursoren (HCHO en CO) te bestuderen.

 

Achtergrond troposferisch ozon

Referentie

  • Keppens, A.; Compernolle, S.; Verhoelst, T.; Hubert, D.; Lambert, J.-C. (2019). Harmonization and comparison of vertically resolved atmospheric state observations: methods, effects, and uncertainty budget. , Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 12, Issue 8, 4379-4391, DOI: 10.5194/amt-12-4379-2019.
Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Troposferisch ozon (kolom van grond tot 270 hPa) zoals gemeten door verschillende instrumenten en detectiealgoritmes.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Voorbeelden van lange-termijn multi-satellietwaarnemingen van formaldehyde (HCHO) en stikstofdioxide (NO2) boven Noord-China. De multi-satellietinstrumenten worden in verschillende kleuren weergegeven.
Figure 4 body text
Figure 4 caption (legend)
Voorbeelden van lange-termijn multi-satellietwaarnemingen van formaldehyde (HCHO) en stikstofdioxide (NO2) boven de Zuidoostelijke Verenigde Staten. De multi-satellietinstrumenten worden in verschillende kleuren weergegeven.
Publication date