Skip to main content

De erkenning van de deskundigheid van de BIRA-wetenschappers komt tot uiting in de vertegenwoordiging van het personeel in diverse internationale programmacomités, wetenschappelijke adviescomités, evaluatiepanels en expertgroepen.

Het BIRA is ook partner in, en zelfs coördinator van, veel internationale projecten. Zo had het BIRA in totaal 78 lopende projecten in 2019 en 79 in 2020. De afdeling Contract Management, een team van twee personen, is verantwoordelijk voor het financiële, contractuele en administratieve beheer van al deze projecten, uiteraard in overleg met de wetenschappelijke verantwoordelijken.

In de woordwolken hieronder komt duidelijk naar voor dat wij de meeste partnerschappen hebben met onze buurlanden: Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Onze vaste internationale partners zijn het KNMI in Nederland, het DLR en het IUP-UB in Duitsland en het IMF in Finland. Ook onze nationale partners zijn duidelijk zichtbaar: universiteiten zoals UGent, KU Leuven, ULB, ULiège (vroeger ULg), UCL, maar eveneens onze buren binnen de Pool Ruimte: de Koninklijke Sterrenwacht van België (Engels acroniem: ROB) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (Engels acroniem: RMI).

Partnerships
Deze woordwolken tonen de landen en partners waarmee wij in projecten samenwerken, waarbij de grootte van de woorden het aantal partnerschappen aangeeft (maximaal 75 partnerschappen met Duitse partners, en maximaal 15 partnerschappen met het KNMI).