Skip to main content

Nauwkeurigere aerosoldata voor betere klimaatmodellen

Research Topic Chapter
News flash intro
Klimaatmodellering vereist gegevens van hoge kwaliteit voor elk aspect van het aardsysteem (atmosfeer, oceanen, cryosfeer, enz.). Lange tijdreeksen, globale datasets of meer fijnschalige, lokale data vormen een kolossaal geheel aan gegevens die, na een nauwkeurige en gedetailleerde karakterisering, in internationale databanken verzameld kunnen worden. Zo levert het BIRA atmosferische data aan het Europese Copernicus-programma voor verschillende soorten atmosferische componenten, waaronder stratosferische aerosolen.
Body text

Klimaatmodellen zijn complexe tools die van cruciaal belang zijn voor het maken van voorspellingen ten dienste van instellingen zoals de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) waarvan de evaluatierapporten worden gebruikt om beleidslijnen uit te stippelen en de verdragen af te sluiten die nodig zijn om de klimaatverandering op wereldniveau te bestrijden.

Data voor verschillende atmosferische componenten ivm klimaatveranderingen

Om de volledige complexiteit van het klimaatsysteem te kunnen begrijpen, zijn datasets van hoge kwaliteit nodig voor alle aspecten van het aardsysteem (atmosfeer, oceanen, cryosfeer, enz.). Het BIRA draagt aan deze inspanning bij door gegevens voor verschillende atmosferische componenten te leveren aan de Dienst « Klimaatveranderingen » van Copernicus, een programma gecoördineerd door het Europese Centrum voor Weervoorspellingen (ECMWF).

Copernicus stelt op zijn beurt die klimaatgegevens ter beschikking aan een brede waaier van gebruikers zoals de wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers, de privésector of geïnteresseerde burgers.

Om al deze actoren betrouwbare, toegankelijke en goed gedocumenteerde gegevens te garanderen, worden deze gegevens in standaardformaten aangeboden, die alle informatie leveren die nodig is voor een correct en gemakkelijk gebruik: geo-locatie en datum, informatie over het meetinstrument, meetonzekerheden, enz.

Een gedetailleerde beschrijving van de verwerkingsmethodes wordt eveneens ter beschikking gesteld om mogelijke problemen te kunnen opsporen.

Nauwkeurigere en betrouwbaardere aerosolgegevens, een uitdaging

Onder de door het BIRA verstrekte gegevens bevinden zich ook tijdsreeksen voor stratosferische aerosolen. Deze minuscule, in de lucht zwevende deeltjes verstrooien het licht en spelen een bepalende rol in de klimaatevolutie door gedeeltelijk het effect van broeikasgassen te compenseren.

In tegenstelling tot moleculaire soorten waarvan de spectrale respons nauwkeurig in het laboratorium kan gemeten worden, varieert het spectraal gedrag van deze aerosolen volgens hun samenstelling, aantal en grootte, stuk voor stuk onzekere en veranderlijke parameters.

De karakterisering ervan blijft dan ook een uitdaging, en dit is een van de redenen waarom  ze door het IPCC als een « essentiële klimaatvariabele » gemarkeerd werden. De rol van de onderzoekers bestaat uit het verbeteren van de algoritmes om de spectrale handtekening van de meest prominente atmosferische componenten op te sporen en zo de satellietmetingen zo goed mogelijk te ontcijferen en steeds nauwkeurigere en betrouwbaardere aerosolgegevens te bekomen.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Aerosolen verstrooien het zonlicht, wat de voortplanting ervan tot op het aardoppervlak en de opwarming van de atmosfeer verstoort. Ze veroorzaken de « smog » boven vervuilde steden. Omdat ze het broeikaseffect tegenwerken, worden ze door sommigen als een potentieel lapmiddel beschouwd om de klimaatverandering tegen te gaan – een controversieel hulpmiddel die belangrijke nadelen vertoont en die nog veel meer onderzoek vereist alvorens het hypothetisch geïmplementeerd kan worden.
Publication date