Skip to main content

Open Science objectieven en distributie van Open Data

News flash intro
In overeenstemming met het open-wetenschapsbeleid van de EU en de Belgische open-dataprotocollen heeft het IT-departement van het BIRA een visualisatietoolbox ontwikkeld die de toegankelijkheid van onze dataproducten verbetert. De toolbox wordt gebruikt in prototypes van dataportalen van Belgische bijdragen aan onderzoeksinfrastructuren van de EU. BIRA heeft bovendien een API ontwikkeld op basis van de OpenAPI-specificatie, die de basis vormt van programma’s voor gegevensdistributie die door de EU worden gefinancierd. De API maakt een eenduidige verspreiding van gegevens mogelijk, met de nadruk op machine-naar-machine distributie.
Body text

Open Science

BIRA zet zich sterk in voor "Open Science" ontwikkelingen en streeft ernaar wetenschappelijke publicaties beschikbaar te maken via "Open Access". Inspanningen om de transparantie van ons onderzoek te vergroten zijn duidelijk zichtbaar in het groeiende aantal publicaties dat in Open Access wordt gepubliceerd. BIRA beschouwt Open Science ook als een belangrijke Europese en nationale ontwikkeling.

De IT-afdeling draagt bij aan dit streven en heeft een visualisatie-toolbox ontwikkeld om de toegang tot onderzoeksgegevens van ons instituut te verbeteren. De toolbox wordt momenteel gebruikt in de prototype-dataportalen van de Belgische bijdragen aan twee onderzoeksinfrastructuren van de EU, ACTRIS en ICOS. De visualisatie bouwt voort op een open-source python-implementatie van OPeNDAP en de standaard OPeNDAP functionaliteit werd uitgebreid om het gebruik ervan voor webapplicaties te optimaliseren.

De voordelen van de OPeNDAP-implementatie worden ten volle benut: meetgegevensproducten worden opgeslagen in hun native formaat (netCDF) waardoor duplicatie van gegevens wordt vermeden en het biedt snelle toegang tot subsets van de gegevensbestanden.

Open Data

Eind 2022 begon de IT-afdeling van BIRA met de ontwikkeling van een API (Application Programming Interface) op basis van de OpenAPI-specificatie. Door de EU gefinancierde programma's voor gegevensdistributie, zoals INSPIRE, zijn gebaseerd op deze API. De software maakt een eenduidige distributie van gegevens in verschillende formaten en met verschillende structuren naar geïnteresseerde gebruikers mogelijk, met de nadruk op machine-naar-machine distributie.

Dit maakt geautomatiseerde toegang tot de gegevens mogelijk en ondersteunt de Open Science ontwikkelingen. Om dit te bereiken werden de indexeringsmechanismen, die al ontwikkeld waren voor mens-machine-interfaces (distributions.aeronomie.be), gekoppeld aan de OpenAPI-specificatie om de vraag naar afzonderlijke codebases voor het verzenden van dezelfde gegevens te omzeilen. Een vroege versie van de API zal naar verwachting eind 2023 klaar zijn om te testen, inclusief een authenticatie-/autorisatiemodel.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Data-driven Visualizer for NetCDF files
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
De betrokkenheid van BIRA bij Open Science wordt weerspiegeld in het toenemende aantal OA-publicaties met peer-review, tot 81% in 2022.
Publication date