Skip to main content

Het personeelsbestand binnen BIRA bestaat uit 85% niveaus A en SW (masterniveau of hoger), slechts 8% niveau B (bachelorniveau) en 7% lagere niveaus
(C en D). Dit houdt rechtstreeks verband met de basismissies van het BIRA, die voornamelijk gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling.