Skip to main content

Een van de belangrijkste taken van het documentatiecentrum van het BIRA is ervoor te zorgen dat zijn wetenschappers gemakkelijk toegang hebben tot publicaties ter ondersteuning van lopend onderzoek. Dit gebeurt door licenties te verwerven van academische uitgevers en door de aankoop van boeken en artikelen.

Publications word cloud topics
In de periode 2019-2020 heeft het BIRA bijna 200 peer-reviewed artikelen gepubliceerd. Deze woordwolk is gemaakt op basis van hun titels, waarbij de grootte van de woorden overeenkomt met het aantal keer dat ze voorkomen.

Anderzijds is het documentatiecentrum verantwoordelijk voor de verspreiding van het onderzoek van het instituut door de publicaties van wetenschappers te archiveren in de institutionele federale Open Access (OA) repository Orfeo. Aan de onderzoeksgegevens die het BIRA creëert, worden digitale object identificatoren (doi) toegekend en de gegevens worden beschikbaar gesteld via de online gegevensdatabank van het instituut, waardoor de beginselen van Open Data worden ondersteund.

Het toenemende aantal peer-reviewed OA-publicaties, dat eind 2020 65% bedraagt, weerspiegelt ook de inzet van het BIRA voor Open Science.

Charts

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).