Skip to main content

Ruimteweerinformatie op maat voor eindgebruikers

News flash intro
In het kader van ESA’s netwerk van ruimteweerdiensten heeft de groep ruimteweer van het BIRA (in samenwerking met de Koninklijke Sterrenwacht van België) een programma uitgewerkt om ruimteweerinformatie op maat aan te leveren voor de luchtvaartsector, satellietoperatoren, elektriciteitsnetbeheerders en vervoersdiensten die gebruik maken van GPS. Zij ontvangen waarschuwingsberichten op maat en hebben toegang tot de meest recente informatie over ruimteweer.
Body text

Ruimteweerrapporten worden aangemaakt op basis van waarnemingen en voorspellingsmodellen die door experten worden geanalyseerd. Ze worden geleverd aan de eindgebruiker via SMS berichten en emails. Deze informatie bestaat uit tekst en grafieken, samengebracht in een overzichtspaneel op een website die de eindgebruiker ten alle tijde kan raadplegen.

Voor satellietoperatoren is de impact van hoog-energetische zonnedeeltjes van uiterst belang. Door het uitschakelen van meetintrumenten en het uitstellen van manoeuvres kunnen datacorruptie en schade aan apparatuur door (niet-)ioniserende straling vermeden worden.

Waarschuwingsberichten

Wanneer een plasmawolk uitgestoten door de zon de aarde bereikt, kan de ionosfeer  sterk verstoord worden,  waarbij radiocommunicatie en/of -navigatie onbetrouwbaar worden of zelfs wegvallen.

De samendrukking van de aardse magnetosfeer kan sterke elektrische stromingen creëren in de grond, waardoor elektriciteitsnetten overbelast kunnen geraken met ernstige stroomonderbrekingen als gevolg. Operatoren ontvangen waarschuwingsberichten, waardoor zij voorbereidende maatregelen kunnen nemen. Deze informatie helpt ook om na de impact een analyse te doen van de gevoeligheid van het system aan ruimteweereffecten. 

Onze moderne maatschappij maakt steeds meer gebruik van geavanceerde technologieën die (direct of indirect) kwetsbaar zijn voor ruimteweer. Effecten van ruimteweer zijn niet langer alleen een economisch risico, maar ook een veiligheidsrisico, vooral met betrekking tot de werking van energiecentrales en het toenemende gebruik van GPS in land-, zee- en luchttransport.

Ons uiteindelijk doel is om de gebruiker bewust te maken van de mogelijke gevolgen van ruimteweer en hun hierover zo goed mogelijk (tijdig en accuraat) te informeren zodat deze informatie eigengemaakt en geïntegreerd kan worden in hun veiligheidsprocedures.

Dankwoord

Dit werk werd uitgevoerd onder ESA-contract 4000134036/21/D/MRP als onderdeel van ESA’s Space Safety Programme - Space Weather Service Network Development and Pre-Operation (part 1).

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Ruimteweerinformatie op maat van de eindgebruiker. Bron: ESA Space Weather User Campaign Dashboards.
Publication date