Skip to main content

Het BIRA wordt op structurele basis ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid via

  • de dotatie
  • het Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE)

Sinds 2018 is de personeelsenveloppe opgenomen in de globale dotatie. Sindsdien is steeds meer in de kredieten voor het algemeen functioneren van het instituut gesnoeid om het huidige niveau van statutair personeel te kunnen handhaven. Niet-structurele federale competitieve inkomsten (bv. BRAIN, FED-tWIN, enz.) zijn, ondanks een lichte stijging in 2019, sinds 2015 gestaag gedaald als gevolg van de afname van de opportuniteiten.

Wij merken echter een sterke stijging van het externe competitieve inkomen, wat duidt op actieve inzet binnen het instituut om de daling van de nationale middelen te compenseren door te zoeken naar externe financiering met intensieve concurrentie.

Charts

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar.