Skip to main content

Op weg naar ruimte-waarnemingen van reactief stikstof

News flash intro
De NITROCAM-campagnes, die door ESA worden gefinancierd en door het BIRA worden gecoördineerd, zijn gericht op de gelijktijdige meting van de belangrijkste reactieve stikstofverbindingen in de atmosfeer, stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3), die aan de basis liggen van een groot aantal gezondheids- en milieuproblemen. Dit ter voorbereiding van NITROSAT, een satelliet voor waarnemingen op hoge resolutie (500 m) van stikstofverontreinigingsbronnen. Deze stelliet komt in aanmerking om de 11e Earth Explorer-missie van ESA te worden.
Body text

Stikstofdioxide is een schadelijke, luchtverontreinigende stof en een voorloper van ozon en fijn stof. Ammoniak is niet rechtsreeks schadelijk voor de menselijke gezondheid bij omgevingsconcentraties, maar is wel schadelijk voor het milieu en is een belangrijke bron voor de vorming van fijne aerosoldeeltjes. Beide verbindingen houden verband met klimaatverandering door interacties tussen de natuurlijke koolstof- en stikstofcyclus.

Wat is NITROSAT?

De NITROSAT Earth Explorer zal de eerste specifieke satellietmissie zijn die tegelijkertijd de emissiebijdragen van NH3 en NO2 afkomstig van landbouwactiviteiten, industrie, transport, branden en stedelijke gebieden in kaart zal brengen met een hoge ruimtelijke resolutie (500 m).

Dit zal de beoordeling bevorderen van de processen die relevant zijn voor de menselijke verstoring van de stikstofcyclus en de daaruit voortvloeiende effecten. Op die manier zal NITROSAT het mogelijk maken om met kennis van zaken toekomstig beleid ter beheer van stikstofemissies te evalueren.

Wat is NITROCAM?

NITROCAM is een reeks meetcampagnes, door het ESA gefinancierd, ter voorbereiding van de NITROSAT-satellietmissie en dat wordt uitgevoerd door het airborne team van het BIRA, in samenwerking met de Freie Universität Berlin (FUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Het airborne team van het BIRA is verantwoordelijk voor de coördinatie van de campagnes en voor de SWING whiskroom imager om lokale metingen van de horizontale NO2-verdeling te verrichten. Naast SWING is een TELOPS HyPER-Cam LW van het Duitse Centrum voor Geowetenschappen (GFZ) geïntegreerd in het FUB-vliegtuig om NH3 in het diep infrarood te meten.

Samen kunnen de instrumenten worden beschouwd als een airborne demonstratiemodel voor de toekomstige NITROSAT-ruimtemissie. De ruimtelijke resolutie van de verzamelde gegevens zal herschaald worden alsof ze vanuit de ruimte zijn verricht, en specificaties zoals de gevoeligheid en dergelijke zullen worden beoordeeld.

De eerste wetenschappelijke vluchten vonden plaats in Duitsland in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021, en maakten reeds een eerste gezamenlijke detectie van NH3 en NO2 van een industriële locatie mogelijk. In mei en juni 2022 vond een campagne plaats boven de Po-vlakte, die met name interessant is vanwege de goede weersstatistieken en de hoge NO2- en NH3-niveaus als gevolg van verkeer, industrie en landbouwactiviteiten.

In de lente van 2023 zal een vervolgcampagne worden georganiseerd boven Noord-Italië, in samenwerking met Kings College London (KCL), British Antarctic Survey (BAS) en NASA.

 

Referentie

Noppen, L., Clarisse, L., Tack, F., Ruhtz, T., Merlaud, A., Van Damme, M., Van Roozendael, M., Schuettemeyer, D., Coheur, P.: Constrining Industrial Ammonia Emissions Using Hyperspectral Infrared Imaging, Remote Sensing of Environment, in review, 2022.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Gelijktijdige meting van NH3 en NO2 boven de kunstmestfabriek van Piesteritz (Duitsland) tijdens een vlucht op 28/04/2021.
Publication date