Skip to main content

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie verwelkomt een nieuwe Algemeen Directeur ad interim

2024-02-27

De heer Ronald Van der Linden, momenteel Algemeen Directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België, is met ingang van 1 februari 2024 aan de slag gegaan als Algemeen Directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Hij volgt mevr. Martine De Mazière op, die aangegeven heeft dat zij het algemeen directeurschap van het BIRA wil neerleggen maar actief zal blijven als hoofd van het wetenschappelijk directoraat van het BIRA. Deze beslissingen vergemakkelijken een vlotte overgang en verzekeren de continuïteit van onze onderzoeksactiviteiten.

Gedurende meer dan twaalf jaar heeft Martine met succes het BIRA geleid als Algemeen Directeur ad interim, waarbij ze op efficiënte wijze haar administratieve taken combineerde met haar voortdurende betrokkenheid bij het leiden van wetenschappelijk onderzoek. Eerder deze maand zetten wij Martine al in de kijker met een eervol portret in het kader van de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Wij danken haar nogmaals voor haar enorme inzet en nauwe betrokkenheid bij het instituut tijdens die periode.

De procedure voor de selectie en de aanwerving van een Algemeen Directeur voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie is in uitvoering, maar heeft tot op heden niet geleid tot een definitieve aanstelling, zodat het aanduiden van een tijdelijke functiehouder aangewezen was.

Ronald is sinds 2005 Algemeen Directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België en brengt uitgebreide leiderschaps- en managementervaring mee op het gebied van ruimtevaart en astronomisch onderzoek, evenals een solide academische achtergrond en een onmiskenbare passie voor wetenschap. Die ervaring zal ongetwijfeld van pas komen nu hij de functie van Algemeen Directeur ad interim zal uitoefenen tot op het ogenblik dat een nieuwe algemeen directeur wordt benoemd.

Martine De Mazière hands over the keys of the institute to Ronald Van der Linden
Martine De Mazière overhandigt officieel "de sleutels van het instituut" aan Ronald Van der Linden.

 

News image 1
News image legend 1
Na 12 jaar als Algemeen Directeur a.i. draagt Martine De Mazière haar taken met een officiële handdruk over aan haar opvolger, Ronald Van der Linden.