Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Hoewel de emissies van belangrijke luchtverontreinigende stoffen, die door menselijke activiteiten (verkeer, industrie, enz.) worden veroorzaakt, sterk gedaald waren ten gevolge van de COVID-19 lockdowns, is vastgesteld dat de atmosferische niveaus van secundaire verontreinigende stoffen, zoals ozon, op verschillende plaatsen in de wereld gestegen waren.

STEM + ART = STEAM
Als je de STEM-disciplines (wetenschap, techniek, engineering en wiskunde) mengt met kunst, dan krijg je STEAM-projecten, zoals het MOMSTER-project er één van is. MOMSTER lanceerde onlangs een kunst- en designwedstrijd, open voor leerlingen in alle jaren en alle richtingen van het secundair onderwijs en dus ideaal om er de paasvakantieperiode mee op te vullen! De opdracht is om een kunstwerk en/of design te creëren met als thema “meteoren en/of radio-meteoordetectie”. Het winnende ontwerp zal gebruikt worden om de kist van het MOMSTER-project te bekleden.
De wedstrijd loopt nog tot 2 mei.

Het BIRA werkt aan een nieuw ruimte-instrument, 3DEES, in consortium met de Université Catholique de Louvain en QinetiQ Space, om de ruimtestralingsomgeving van de aarde te bestuderen aan boord van de PROBA-3-satelliet van ESA.

Stratosferische aerosolen zijn voor het grootste deel afkomstig van vulkaanuitbarstingen en hebben een grote invloed op de atmosfeer en het klimaat van de aarde. Het BIRA is betrokken bij het monitoren van deze aerosolen en levert gegevens van hoge kwaliteit aan gecentraliseerde databanken zoals het Copernicus-programma, die onder andere in klimatologische modellen worden geïntegreerd.

Op 21 maart is het de Internationale Dag van het Bos, een gelegenheid om het belang van alle soorten bossen te vieren en onder de aandacht te brengen. Bomen stoten isopreen uit, dat een sterke invloed heeft op de atmosferische chemie en het klimaat van de aarde. Wetenschappers van het BIRA werken aan de schatting van de hoeveelheid vrijgekomen isopreen, een belangrijk element bij het opstellen van klimaatmodellen en het aanpakken van de klimaatverandering.

Vandaag - 11 februari - is het de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Waarom heeft de Verenigde Naties deze jaarlijkse dag in het leven geroepen? Hoe zijn vrouwelijke onderzoekers anders beïnvloed door de COVID-19-pandemie? En wist u van de genderkloof op Wikipedia, de meest geliefde bron van encyclopedische informatie op het internet? In deze video hebben we een open gesprek over deze onderwerpen.