Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F I J K L M O P R S T U V W Z
Het tijdsinterval tussen twee voorbijgangen van de Zon over de meridiaan, als gevolg van de rotatie van de Aarde.
De zonnewind is een plasma, een stroom geladen deeltjes (ionen en elektronen) die voortdurend ontsnappen uit de Zon naar de interplanetaire ruimte.
Onderzoekers willen meer inzicht krijgen in het gedrag van de Zon in verband met elektriciteitspanne's, satellietstoringen en blootstelling aan straling van astronauten.
Men spreekt van een snelle zonnewind indien de snelheid rond 800 km/s bedraagt, en trage zonnewind als de snelheid eerder 400 km/s bedraagt.
Zwaveldioxide in de atmosfeer is het resultaat van vulkaanuitbarstingen, verbranding van fossiele brandstoffen,... Het kan leiden tot zure regen.