Skip to main content

Wat is het verschil tussen klimaat en luchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit is de samenstelling van de atmosfeer in onze directe omgeving

Wie spreekt over luchtkwaliteit heeft het over de samenstelling van de atmosfeer in onze directe omgeving, de lucht die wij en de dieren en de planten inademen; en de eventuele positieve of negatieve invloed die deze luchtsamenstelling heeft. Zuurstof heeft uiteraard een positieve invloed.

Negatieve effecten zijn afkomstig van:

Klimaat is het gemiddelde ‘weer’ over een langjarige periode

Wie spreekt over klimaat heeft het over langere periodes, het gemiddelde ‘weer’ over een langjarige periode (30 jaar).

Lokaal is onze planeet te verdelen in klimaatzones zoals landklimaat, zeeklimaat of mediterraan klimaat. De geografie in de directe omgeving heeft hierbij een belangrijke invloed (bergketens, rivieren, kustgebieden, breedtegraad, enz.).

Wereldwijd spelen volgende fenomenen een belangrijke rol in het klimaat:

  • Broeikaseffect (versterkt door menselijke activiteiten)
    Het broeikaseffect waarbij broeikasgassen in de atmosfeer de warmte van de zon vasthouden is op zich een goed fenomeen. Het zorgt ervoor dat we hier op aarde gemiddeld genomen een aangename, leefbare temperatuur hebben. De klimaatverandering gaat over het versterkt broeikaseffect, over veranderingen in de verschillende gassen in de atmosfeer waardoor deze versneld opwarmt.

     
  • Vulkanisme (aerosol-uitstoot in de atmosfeer)
    Het klimaat van de Aarde wordt beïnvloedt door grote vulkaanuitbarstingen, die de voornaamste oorzaken zijn van aerosolen-uitstoot in de atmosfeer. Eens in de 100 à 200 jaar is er bovendien een grote vulkaanuitbarsting die de temperatuur en het klimaat over een lange periode kan beïnvloeden.

Klimaat in de zin van klimaatverandering gaat dus over het klimaat wereldwijd, niet meer lokaal.

Klimaatfenomenen worden bepaald door grootschalige processen (in tijd en plaats) die een grote impact hebben op de omgeving zoals vorming van woestijnen, opdrogen van meren of het smelten van gletsjers.

Daarom is het wel mogelijk voorspellingen te doen over toekomstige klimaatverandering (lokaal of wereldwijd), terwijl de weersvoorspelling op een termijn langer dan 10 dagen vaak al heel moeilijk is.

Emissies van de industrie hebben een negatief effect op de samenstelling van de atmosfeer in onze directe omgeving (luchtkwaliteit). Image credits Ralf Vetterle from Pixabay.
Emissies van de industrie. Image credits Analogicus from Pixabay
Klimaatfenomenen worden bepaald door grootschalige processen (in tijd en plaats) en hebben een grote impact op de omgeving, zoals de vorming van woestijnen.