Skip to main content

Gevolgen van de ernstige droogte en hittegolf in 2018 in Europa: van lokale tot continentale schaal

2020-09-17

In de zomer van 2018 ontwikkelde zich een wijdverspreide droogte in Noord- en Midden-Europa. De stijging van de temperatuur en de vermindering van de bodemvochtigheid hebben de uitwisseling van koolstofdioxide (CO2) tussen de atmosfeer en de aardse ecosystemen op verschillende manieren beïnvloed, zoals een vermindering van de fotosynthese, veranderingen in de ademhaling van de ecosystemen, of nog het toestaan van frequentere branden.

Dit feit, gemeld in het artikel “The fingerprint of the summer 2018 drought in Europe on ground-based atmospheric CO2 measurements” (De vingerafdruk van de zomerdroogte in Europa op atmosferische CO2-metingen op de grond), waaraan onze collega, Mahesh Kumar Sha, heeft bijgedragen, maakt deel uit van een ICOS-synthesestudie.

ICOS, het geïntegreerd systeem voor de observatie van koolstof, meet voortdurend belangrijke klimaatvariabelen op 140 stations in heel Europa. Deze synthesestudie, die 17 artikels bevat die gepubliceerd zijn in een speciale thematische uitgave van de Philosophical Transactions of the Royal Society B, beschrijft de gevolgen van de ernstige zomerdroogte van 2018 en laat zien hoe de vegetatie in Europa reageert op extreme droge omstandigheden, zoals die zich in de laatste drie zomers voordeden. Het laat bijvoorbeeld zien hoe de uitwisseling van koolstof tussen de vegetatie en de atmosfeer wordt beïnvloed. Een artikel dat 56 plaatsen beslaat, laat zien dat atmosferisch verlies van koolstof in het algemeen met 18% was afgenomen, wat betekent dat planten hun opname van koolstofdioxide verminderden en dus minder groeiden. De resultaten zijn significant, aangezien dergelijke extreme periodes van droogte in de toekomst waarschijnlijk veel vaker zullen voorkomen. Tegelijk levert het ons cruciale kennis die we nodig zullen hebben bij de pogingen om de negatieve effecten van de klimaatverandering in te perken.

De studie is een gezamenlijke inspanning van meer dan 200 topwetenschappers, die alle Europese topuniversiteiten en onderzoeksinstituten vertegenwoordigen, en is mogelijk gemaakt dankzij de infrastructuur en gegevens van ICOS.

Meer informatie

ICOS-netwerk
Credit: ICOS ERIC

 

News image 1
News image legend 1
Extreme droogtes zoals die van de zomer van 2018 zullen in de toekomst waarschijnlijk veel vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering.