Skip to main content

Naar Europese onderzoeksinfrastructuren

Research Topic Chapter
News flash intro
Voor de validatie van satellietgegevens en voor gebruik in modellen zijn waarnemingen vanaf de grond heel belangrijk. Om hun kwaliteit, consistentie en beschikbaarheid te garanderen op lange termijn, is het van belang om onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS (voor broeikasgassen) te ontwikkelen en onderhouden. Het BIRA was recentelijk sterk betrokken bij de opzet van een nieuwe EU-onderzoeksinfrastructuur voor aerosolen, wolken en spoorgassen (ACTRIS), waar het de leiding heeft over het Thematisch Centrum voor Teledetectie van Spoorgassen. Momenteel probeert men grondgebonden teledetectietechnieken in het ICOS-netwerk te integreren (de focus ligt er nu voornamelijk op in-situ metingen).
Body text

De afgelegde weg

Met het toegenomen belang van satellietbeelden bij het monitoren van atmosferische deeltjes ontstond de behoefte aan hoogst nauwkeurige referentiegegevens.

De natuurlijke tegenhanger van teledetectie vanuit de ruimte is grondgebonden teledetectie. Relevante technieken zoals zonlichtabsorptie FTIR, MAX-DOAS en LIDAR zijn stevig ingeburgerd en worden door verschillende internationale partners overal ter wereld toegepast.

Het BIRA heeft een jarenlange internationale reputatie in zowel FTIR- als UV-VIS (UV en zichtbaar licht) DOAS-metingen.

Aangezien consistentie tussen operatoren van essentieel belang is (met name voor satellietvalidatie), zijn internationale netwerken zoals het Netwerk voor de Detectie van Atmosferische Samenstellingsveranderingen (NDACC) en het Totale Koolstofkolom-Observatienetwerk (TCCON) opgezet.

De vooruitgang binnen deze netwerken, hoe waardevol ook deze ook is, wordt echter vaak enkel verkregen dankzij de inspanningen van individuele operatoren.

De weg vooruit plannen

Gezien de behoefte aan een meer gestructureerde aanpak heeft de EU operationele onderzoeksinfrastructuren opgezet zoals het Geïntegreerde Koolstof-Observatiesysteem (ICOS) met gecentraliseerde kwaliteitscontrole, opleidingen, geharmoniseerde protocollen en lange termijn-engagement van de partners.

ICOS richt zich op in-situ metingen van belangrijke (langlevende) broeikasgassen zoals CO2 en CH4.

Pogingen om grondgebonden zonlichtabsorptie-FTIR-teledetectie van CO2-, CH4- en CO-metingen op te nemen in de ICOS-infrastructuur zijn aan de gang. Belangrijke aanvullende componenten van de energiebalans van de planeet zijn wolken, aerosolen en kortlevende spoorgassen.

Het is daarom erg belangrijk om een vergelijkbare onderzoeksinfrastructuur voor deze metingen op te zetten.

Als gevolg hiervan is het BIRA nauw betrokken bij de voorbereiding van ACTRIS (Aerosolen-, Wolken- en Spoorgassen-OnderzoeksInfrastructuur). Het is verantwoordelijk voor het opzetten van het Spoorgas Teledetectie Thematisch Centrum, dat tegen 2025 diensten zal leveren aan alle deelnemende ACTRIS-faciliteiten.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Toont de in-situ en teledetectie meettechnieken voor de kwantificatie van atmosferische concentraties van spoorgassen
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: ACTRIS-infrastructuur
Figure 4 body text
Figure 4 caption (legend)
ICOS network
Publication date