Skip to main content

Wetenschap- en kunstwedstrijd voor tieners

2021-04-08

STEM + ART = STEAM
Als je de STEM-disciplines (wetenschap, techniek, engineering en wiskunde) mengt met kunst, dan krijg je STEAM-projecten, zoals het MOMSTER-project er één van is. MOMSTER lanceerde onlangs een kunst- en designwedstrijd, open voor leerlingen in alle jaren en alle richtingen van het secundair onderwijs en dus ideaal om er de paasvakantieperiode mee op te vullen! De opdracht is om een kunstwerk en/of design te creëren met als thema “meteoren en/of radio-meteoordetectie”. Het winnende ontwerp zal gebruikt worden om de kist van het MOMSTER-project te bekleden.
De wedstrijd loopt nog tot 2 mei.

Wat is MOMSTER?

meteoor
Een meteoor is het lichtgevend fenomeen als gevolg van de
interactie van de meteoroïde met de atmosfeer van de aarde,
gewoonlijk tussen 80 en 120 km hoogte.

MOMSTER is een educatief project dat wetenschap op een innoverende manier in de klas wil brengen met behulp van het burgerwetenschapsproject Radio Meteor Zoo, dat door het BIRA wordt geleid. Radio Meteor Zoo roept de hulp in van burgers om gegevens over meteoren of “vallende sterren” te analyseren die door de radio-antennes van het BRAMS-netwerk (Belgian RAdio Meteor Stations) worden geregistreerd, want het menselijke oog is namelijk veel efficiënter in het herkennen van meteoorsignalen in de gegevens dan de algoritmes die hiervoor al worden ingezet.

Aan de hand van de MOMSTERbox, een kist met een demonteerbare radio-antenne en –ontvanger, en van online educatief materiaal kunnen leerkrachten samen met hun leerlingen zelf meteoren observeren, en allerlei aspecten bespreken die voor dit wetenschappelijk onderzoek nodig zijn: 

  • wetenschap & wiskunde: planetologie, atmosferische samenstelling, chemie (ionisatieproces), fysica van verwarming en verdamping, trigonometrie, interpretatie van gegevens
  • technologie en engineering: radiotechnologie, radio-astronomie, antennes en digitale ontvangers.

Leerkrachten en leerlingen kunnen ook direct bijdragen aan het meteooronderzoek van het BIRA via de Radio Meteor Zoo-website.

Vanaf september 2021 reizen drie MOMSTERboxes met demonteerbare radio-antennes en –ontvangers voor meteoorobservaties van school naar school, heel België door. Maar deze kisten hebben nog een creatieve inkleding nodig!

De MOMSTER-wedstrijd

Tot en met 2 mei kunnen alle leerlingen uit alle jaren en richtingen van alle secundaire scholen in België meedoen aan de MOMSTER-wedstrijd door een eigen creatief ontwerp (tekening, schilderij, foto of ander soort kunstwerk) in te sturen om de buitenkant van de MOMSTERbox in te kleden. Het winnende ontwerp zal dus door heel wat leerlingen in heel het land gezien worden! Daarbij mag de winnaar zijn klas ook trakteren op een gratis bezoek naar het pas vernieuwde Planetarium van Brussel!

Een tweede luik van de wedstrijd is voorbehouden voor leerlingen uit de derde graad van het secundair (alle studierichtingen toegelaten): het ontwerpen van een infografiek of mini-stripverhaal die het verhaal achter MOMSTER op een heldere en leuke manier kan uitleggen aan de leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs. Hierin moet dan ook de wetenschappelijke achtergrond over meteoren, meteoroïden en meteorieten wat verwerkt worden. Ook de winnaar van het tweede luik kan een planetariumbezoek winnen voor de hele klas!

 

Het MOMSTER-project wordt geleid door het BIRA en uitgevoerd in samenwerking met de KU Leuven en het Planetarium van Brussel, met financiële steun van Europlanet Society.

Wedstrijd

 

News image 1
News image legend 1
De MOMSTER-wedstrijd is een wetenschap- en kunstwedstrijd voor leerlingen van het middelbaar, met als thema: Meteoren en/of radio-meteoordetectie.
News image 2
News image legend 2
Het BIRA-team op het dak van Astropolis (Oostende) om herstellingswerken uit te voeren aan een omgewaaide antenne van het BRAMS-netwerk voor meteoor-observaties.
Credit: Astropolis