Skip to main content

Chemische samenstelling en klimaat | 2019-2020

Beter begrip van atmosferisch methaan (CH4) door metingen van de verticale concentraties, zowel vanaf de grond als vanuit de ruimte met uitgebreide kwaliteitscontrole.
Een gehomogeniseerde formaldehyde (HCHO) dataset op basis van FTIR-metingen die meer dan 25 stations over de hele wereld omvat.
Vergelijking van verschillende datasets om de impact van atmosferische stromingen in de stratosfeer en de mesosfeer op de ozonlaag te bestuderen.
BIRA implementeerde het het atmosferisch model WRF-GHG, voor het modelleren van transport, emissies en opname van CO2, CH4 en CO met een zeer hoge modelresolutie (tot 1 km²).
Het opvolgen van ozonconcentraties in de troposfeer is cruciaal om de volksgezondheid en ecosystemen te kunnen beschermen.
BIRA levert atmosferische data aan het Europese Copernicus-programma voor verschillende soorten atmosferische componenten, waaronder stratosferische aerosolen.
VOS metingen op La Réunion om te zoeken naar bronnen van VOS in pluimen afkomstig van biomassaverbranding in Afrika.
Inzicht in de samenstelling en microfysische eigenschappen van aerosolen, en in het bijzonder in hun deeltjesgrootte, is van groot belang voor de studie en het modelleren van klimaatveranderingen.
Europese onderzoeksinfrastructuren garanderen op lange termijn, state-of-the-art metingen van atmosferische componenten door middel van instrumenten op de grond.
Satellietwaarnemingen kunnen helpen om een beter beeld geven op verandering in bodemgebruik door de mens (ontbossing voor landbouw, houtkap en verstedelijking).