Skip to main content

Aurora (of poollicht), wanneer geladen deeltjes gevangen zitten

Wanneer komt het poollicht tevoorschijn?

Het poollicht ontstaat doordat de magnetosfeer van de Aarde elektrisch geladen deeltjes van de Zon opvangt of afleidt. Deze deeltjes verplaatsen zich vervolgens naar de lagere regionen van de atmosfeer volgens de lijnen van het magneetveld van de Aarde.

Wanneer geladen elektronen van de zonnewind tegen de neutrale deeltjes van onze atmosfeer botsen, worden deze laatste zo geëxciteerd dat ze energie uitstralen onder de vorm van licht. Op bepaalde breedtegraden is het poollicht zichtbaar met het blote oog.

Waar komt het poollicht tevoorschijn?

Dit soort fenomenen is vooral zichtbaar op hoge breedtegraden. Het grootste deel van het poollicht ontstaat namelijk in wat men de poollichtovalen noemt. Deze omcirkelen de Aarde op een breedtegraad tussen 12 en 22 graden rond de magneetpolen.

In Europa kunnen vooral de Scandinaven van dit spektakel genieten. Maar zelfs in België, ongeveer op de 40ste breedtegraad van de noordpool, is het poollicht soms zichtbaar. Dit is vooral het geval bij een maximale zonne-activiteit.

Poollicht. Credit: Alexander Gerst, ISS.
Poollicht boven het noorden van Canada. Credit: ESA/NASA.
Poollicht boven België in mei 2024. Image credits, Gaël Cessateur.