Skip to main content

Mars, oppervlaktekarakteristieken hebben gevolgen voor de marsatmosfeer

Geen platentektoniek, geen hoge bergketens op Mars

Het is opmerkelijk dat er op Mars geen platentektoniek (= een horizontale beweging van het oppervlak onder invloed van magma) waar te nemen valt. Hierdoor zien we er geen hoge bergruggen of diepe troggen.

Er ontstonden, waar de Marskorst dun genoeg was, heel hoge vulkanen door de penetratie van magma. De lava drong steeds op dezelfde plaatsen door de korst. Het vulkanisme op Mars is echter zeer beperkt, zodat we niet snel een vulkaanuitbarsting kunnen verwachten.

Broeikaseffect op Mars is veel kleiner dan die op Aarde

Die ontbrekende platentektoniek heeft ook gevolgen voor de atmosfeer. Op Mars vangen koolstofgesteenten, net zoals op Aarde, koolstofdioxide uit de atmosfeer op. Op Aarde wordt die koolstofdioxide terug in de atmosfeer gebracht, via actieve vulkanen. Op Mars gebeurt dit echter niet en ontstaat er een broeikaseffect dat veel kleiner is dan op Aarde.

Figuur 1: Olympus Mons is een zeer grote schildvulkaan op Mars. De vulkaan heeft een hoogte van bijna 26 km. Credit: Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)