Skip to main content

Onderzoekers bij het BIRA doen hun uiterste best om externe financiering te verwerven. Onderzoeksmiddelen zijn schaars en de concurrentie bij aanbestedingen van O&O-projecten is hevig. Toch zijn de onderzoekers van het BIRA erin geslaagd om een record onderzoeksbudget binnen te halen in 2021-2022. De positie van onze onderzoekers wordt hierdoor verder versterkt en nationaal en internationaal erkend.

Aangezien we werken met meerjarige projecten en gerelateerde uitgaven en inkomsten, is het gevaarlijk om de ontwikkeling van budgetten op jaarbasis te vergelijken. Daarom hebben we ervoor gekozen om vierjarige voortschrijdende gemiddelden weer te geven, waarbij vier jaar de typische duur van een onderzoeksproject is, d.w.z. 2022 vertegenwoordigt hier de gemiddelde inkomsten over de periode 2019-2022, 2021 het gemiddelde over de periode 2018-2021, enz.

De grafiek onderscheidt drie grote inkomenscategorieën.

Er zijn twee categorieën van concurrerend verworven inkomen, namelijk:

  • inkomsten via federaal gefinancierde R&D-projecten (grijze lijn en symbolen)
  • inkomsten uit projecten gefinancierd door andere dan federale organisaties zoals ESA, EUMETSAT, EU, ...aangegeven als ‘extern’ (blauwe lijn en symbolen).

De derde categorie (oranje lijn en symbolen) bestaat uit de structurele basisfinanciering die we jaarlijks ontvangen van de federale overheid.

Het is duidelijk dat het totale inkomen alleen maar toeneemt dankzij het competitief verworven inkomen. De structurele basisfinanciering is de afgelopen tien jaar in wezen gelijk gebleven, wat overeenkomt met een effectieve daling van de koopkracht, zowel in het (statutaire) personeel als in het functioneren en de uitrusting.