Skip to main content

Antwoorden vinden voor de maatschappelijke atmosferische uitdagingen

Research Topic Chapter
News flash intro
Al onze activiteiten hebben één doel gemeenschappelijk: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen... om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met onze natuurlijke leefomgeving.
Body text

In de loop der jaren is aeronomie een wetenschappelijke discipline geworden die een ontzettende verscheidenheid aan onderwerpen bestrijkt. En het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is mee geëvolueerd met deze tendens. Dat maakt het bij iedere uitgave van dit activiteitenrapport moeilijker om een representatieve keuze te maken uit alle onderzoeksonderwerpen en de daaruit voortvloeiende diensten die in het Instituut aan bod komen.

Tot de hoogtepunten uit de afgelopen periode behoort zeker het welslagen van de observaties van de Marsatmosfeer door het NOMAD instrument waarvan de Principal Investigator een wetenschapper van het BIRA is. Ook de lancering van de eerste atmosferische Sentinel-missie (S5P) die informatie levert over ozon, luchtkwaliteit en klimaat en waarin het BIRA een sleutelrol speelt, is het vermelden waard. En het succes van de Opendeurdagen mag in de verf gezet worden: ze werden georganiseerd in samenwerking met onze partnerinstellingen in Ukkel tijdens het laatste weekend van september 2018, en trokken ongeveer 10.000 bezoekers!   

Maar al die verschillende activiteiten hebben één doel gemeenschappelijk: de verruiming van onze kennis over de atmosferen van hemellichamen, als bijdrage aan het wetenschappelijk patrimonium van ons land, en om antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met onze natuurlijke leefomgeving. Uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, niet enkel in België maar ook op wereldschaal. Die uitdagingen betreffen o.a.:

  • de impact van emissies op de klimaatveranderingen en de luchtkwaliteit
  • het herstel van de ozonlaag die ons beschermt tegen de sterke UV straling van de zon
  • de impact van ruimteweer op de luchtvaart
  • ...

Zoals blijkt uit een aantal voorgestelde projecten speelt het Instituut een vooraanstaande rol in de internationale onderzoeksgemeenschap, binnen het Europees ruimtevaartprogramma dat door België wordt ondersteund, en binnen het Copernicus initiatief. Copernicus is het Aardobservatieprogramma van de Europese Unie dat tot doel heeft alle Europese burgers te voorzien van informatie en diensten betreffende onze planeet en haar omgeving, gebaseerd op satelliet- en andere, zogenaamde in-situ, observaties.

Het Instituut is tevens een belangrijke partner van de Belgische industrie en verzorgt of verleent medewerking aan opleidingen aan de Belgische universiteiten. Het verzorgt tentoonstellingen en voordrachten voor scholen en het publiek. Het is enigszins bedroevend om vast te stellen dat, ondanks de internationale erkenning en waardering door het publiek, de ondersteuning van het Instituut door de federale overheid afneemt (net zoals die afneemt voor alle federale wetenschappelijke instellingen) met moeilijke werkomstandigheden als gevolg. Daarmee komt de internationale uitstraling van het federaal onderzoek in het gedrang en zal binnen afzienbare tijd de competitiviteit van de instelling als partner in internationale projecten verminderen.

Vandaag is het een grote troef van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie dat het kan rekenen op een groot aantal dynamische medewerkers:

  • wetenschappers die gepassioneerd zijn door de vele facetten van het onderzoek in de aeronomie en zijn belang voor de maatschappij
  • administratieve en technische medewerkers die zich blijven inzetten voor de ondersteuning van de wetenschap en de goede werking van de instelling

Ik ben hen daarvoor enorm dankbaar. Ten gevolge van de moeilijke werkomstandigheden bestaat echter het risico dat bekwame onderzoekers hun heil zoeken in het buitenland of dat medewerkers hun motivatie verliezen.

Toch blijf ik hopen dat wij samen ook in de toekomst nog de kans krijgen om onze troeven uit te spelen om innovatief werk te doen, om mee te bouwen aan de kennismaatschappij, en de burger te dienen met wetenschappelijke informatie en diensten.

De voorbeelden van onze bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen zijn talrijk: u kan ze ontdekken in dit online activiteitenverslag.

Ik nodig u uit op een leerrijke en boeiende reis door dit rapport.

 

Martine De Mazière

Algemeen Directeur a.i.

14 december 2018

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
De Opendeurdagen trokken ongeveer 10.000 bezoekers.
Publication date