Skip to main content

Dat onderzoek van hoge kwaliteit bij het BIRA voorop staat, blijkt uit de meest recente lijst van gerealiseerde projecten. Niet minder dan 45 nieuwe projecten werden gelanceerd in de afgelopen twee jaar (23 in 2021 en 22 in 2022). Waar sommige financieringsbronnen verdwenen (FNRS, FWO), verschenen er enkele nieuwe
financierders op het toneel: FOD VVVL, LOTTO, EURAMET. Een mooie erkenning voor de geleverde inspanningen.

Omdat heel wat eerder gestarte projecten ook in 2021 en 2022 doorliepen, zorgt dit voor een recordaantal lopende onderzoeksprojecten (90 projecten in 2021, 87 projecten in 2022). Het BIRA is coördinator van ongeveer de helft van deze projecten en dit blijft stabiel door de jaren heen:

  • 49% in 2020
  • 53% in 2021
  • 51% in 2022

Het gemiddelde totale budget per project in uitvoering neemt toe. Het aantal kleine projecten (<€100k) neemt af:

  • 25 in 2020
  • 22 in 2021
  • 21 in 2022
 
Financieringsbron 2020 2021 2022
Dotatie - - -
STCE - - -
Commerciële inkomsten - - -
ESA 33 31 32
FNRS 3 2 0
PRODEX 12 14 15
Federale subsidie 16 17 15
EU 10 11 10
EUMETSAT 2 2 3
ECMWF 5 8 4
FED-tWIN 1 3 5
FOD VVVL 0 1 1
LOTTO 0 1 1
EURAMET 0 0 1
TOTAAL 82 90 87