Skip to main content

Bij het BIRA willen we het bewustzijn rond diversiteit bevorderen en maatregelen aanmoedigen waardoor iedereen zich comfortabel voelt met en respect heeft voor alle soorten diversiteit.

Als reactie op recente Europese en federale regels publiceerde BIRA een Gender Equality Plan (GEP) met een actieplan dat aspecten van de balans tussen werk en privéleven, leiderschap, loopbaanontwikkeling, onderzoek en onderwijs en mogelijk gender-gerelateerd geweld intern aanpakt.

Bij het BIRA werd een Gender & Diversity Team opgericht om dit GEP uit te voeren, maar ook om andere aspecten van diversiteit aan te pakken.

In 2022 is 29% van het personeel van het instituut vrouw (= 50 van de 172 medewerkers). Deze genderverhouding bij het BIRA is de laatste tien jaar nauwelijks veranderd, maar is in overeenstemming met het feit dat we voornamelijk STEM-wetenschappers aanwerven (mensen met een doctoraat in natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen of IT), d.w.z. een populatie waarin het evenwicht tussen mannen en vrouwen van dezelfde orde is. STEM-wetenschappers, en vooral IT-deskundigen, zijn nog steeds overwegend mannen.

Terwijl er een netto toename is van mannelijk wetenschappelijk personeel met 8 ten opzichte van 2020, is er geen netto toename van vrouwelijk wetenschappelijk personeel. We hebben heel wat vrouwelijke wetenschappers aangenomen, maar we vermijden positieve discriminatie in welke zin dan ook: ons belangrijkste selectiecriterium is 'het best geschikt zijn' voor de baan. Merk ook op dat het technisch personeel uitsluitend vrouwelijk schoonmaakpersoneel (3 personen) omvat.

Wanneer we gendergelijkheid proberen te bevorderen, is het belangrijk om te kijken naar de positie van vrouwen in leidinggevende functies. Eind 2022 bekleden vrouwen op de verschillende hi√ęrarchische niveaus in ons instituut 11,5 van de 31 leidinggevende posities (of 37%). Dit is een belangrijke vooruitgang in de richting van een beter genderevenwicht op leidinggevend niveau vergeleken met de 29% aan het eind van 2020.