Skip to main content

Het Gender & Diversity Team

News flash intro
Als antwoord op recente Europese en federale regels publiceerde BIRA een gendergelijkheidplan (GEP) met een actieplan dat aspecten van de balans tussen werk en privéleven, leiderschap, loopbaanontwikkeling, onderzoek en onderwijs en mogelijke gendergerelateerde schendingen intern aanpakt. Bij het BIRA werd een Gender & Diversity Team opgericht om dit GEP uit te voeren, maar ook om andere aspecten van diversiteit aan te pakken. Er wordt gezorgd voor coördinatie tussen alle instellingen binnen Belspo op basis van een nieuw opgericht netwerk van contactpersonen voor gendergelijkheid-handicap-diversiteit.
Body text

Meer en meer zijn aspecten van gendergelijkheid en de strijd tegen discriminatie een prioriteit voor de Europese Commissie en voor de Federale Overheid.

In het bijzonder legt het Europese kaderprogramma Horizon Europe onderzoeksinstellingen sinds 2022 de verplichting op om een gendergelijkheidplan (GEP) te hebben als voorwaarde voor het verstrekken van financiering. De federale regering heeft verschillende wetten en decreten aangenomen met betrekking tot gendermainstreaming en antidiscriminatie, evenals de bescherming van personen met een handicap.

Het gendergelijkheidsplan, een verplicht instrument om gendermainstreaming te bevorderen

Om deze aspecten aan te pakken, creëerde het BIRA een Gender & Diversity (G&D) Team. Dit team, bestaande uit personeelsleden, kreeg het mandaat om het GEP op te stellen en uit te voeren. Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie worden verschillende thema's behandeld, waaronder de balans tussen werk en privéleven, leiderschap en besluitvorming, werving en loopbaanontwikkeling, onderzoek en onderwijs, en gendergerelateerd geweld, waaronder seksuele intimidatie.

Er is een actieplan in voorbereiding om deze verschillende aspecten op de meest relevante manier voor de specifieke werking van het instituut te behandelen. Een belangrijk kenmerk van dit streven is dat het gebaseerd moet zijn op concrete gegevens en statistieken die de situatie in het instituut in kaart brengen. Een van de allereerste taken van het G&D-Team is daarom het voltooien van het arsenaal aan instrumenten om genderaspecten bij het BIRA adequaat te monitoren.

Het GEP is een officiële verklaring van het management dat gepubliceerd is op Plan voor gendergelijkheid bij BIRA.

Het BIRA houdt zich niet alleen bezig met genderaspecten, maar ook met diversiteit in een breder kader.

Naast de genderaspecten werd het G&D team ook gevraagd om de reikwijdte te vergroten en andere aspecten van diversiteit aan te pakken, zoals geslacht, seksuele geaardheid, handicap, racisme en armoede.

Discriminatie bestrijden, een gemeenschappelijk engagement van het Belgisch Wetenschapsbeleid

Om gendermainstreaming te promoten en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt met en respect heeft voor alle soorten diversiteit, wordt BIRA niet aan zijn lot overgelaten.

Het Belgisch Wetenschapsbeleid heeft een netwerk van contactpersonen voor gender, gelijkheid, handicap en diversiteit opgericht waarin alle Federale Wetenschappelijke Instellingen, inclusief BIRA, vertegenwoordigd zijn. Dit netwerk vergemakkelijkt de implementatie van de federale richtlijnen en maakt de uitwisseling van goede praktijken, de bespreking van specifieke kwesties en het gebruik van collectieve intelligentie mogelijk om oplossingen te verkennen en te implementeren om gendermainstreaming te bevorderen en discriminatie op de meest efficiënte manier te bestrijden.

Lees meer in de grafiek "Verhouding man/vrouw nauwelijks veranderd".

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Wetenschappers bij het BIRA. Een van de allereerste taken is het voltooien van het arsenaal aan instrumenten om genderaspecten bij het BIRA adequaat te monitoren.
Publication date