Skip to main content

Evolutie van verschillende soorten inkomsten

Het BIRA's effectief structureel inkomen is tussen 2012 en 2018 gedaald, terwijl het externe competitieve inkomen sterk gestegen is.
Soorten inkomsten evolutie

Het BIRA wordt op structurele basis ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid via de dotatie, het Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE) en de personeelsenveloppe.

Rekening houdend met de indexverandering is ons effectief structureel inkomen met 16% gedaald tussen 2012 en 2018, dit is ongeveer -2,7% per jaar.

Het federale, niet-structurele, competitieve inkomen (bijvoorbeeld BRAIN, FED-tWIN, ...) neemt gestaag af sinds 2015 omdat er steeds minder opportuniteiten zijn. We merken echter een sterke stijging van het externe competitieve inkomen, wat duidt op actieve inzet binnen het instituut om dit te compenseren door te zoeken naar externe financiering met intensieve concurrentie.