Skip to main content

Tussen 2020 en 2022 (dus sinds ons overzicht "Personeel Evolutie 2017-2020" in het vorige jaarverslag) is het Instituut blijven groeien. Op 31 december 2022 werkten er in totaal 172 medewerkers (of 160,95 VTE) bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie. We kunnen ze onderverdelen in 4 hoofdcategorieën:

  1. wetenschap (65%)
  2. administratie (10,5%)
  3. engineering & techniek (14%)
  4. IT (10,5%).

Vooral het aantal PhD-studenten is flink gestegen, van 8 eind 2020 naar 15 eind 2022.

Naast de genoemde 172 medewerkers hebben nog vele anderen bijgedragen aan de werkzaamheden die in de periode 2021-2022 bij het instituut zijn verricht. Het gaat om mensen met een extern contract, zoals 3 IT-ers met een Egov-contract, 2 personen met een FNRS-contract en gastwetenschappers, of mensen die in de loop van deze periode van 2 jaar het instituut hebben verlaten.

Charts

Personeelsbestand 2022

Personeelsbestand 2020

In overeenstemming met de missie van het instituut bestaat het personeel van het BIRA voornamelijk uit wetenschappers en hun aantal blijft groeien. Tussen eind 2020 en 2022 steeg het aantal wetenschappers van 104 naar 112. Ter ondersteuning van deze wetenschappers groeide het instituut sinds 2022 netto met 2 ingenieurs en 1 IT'er.

Vooral het aantal PhD-kandidaten dat onderzoek uitvoert bij het BIRA is aanzienlijk gegroeid. Sommigen hebben een PhD-beurs van een universiteit, anderen beginnen hun PhD als contractueel of zelfs statutair personeelslid. De voorbije twee jaar behaalden drie doctoraatsstudenten hun doctoraatsdiploma, terwijl 10 doctoraatsstudenten aan hun doctoraatsonderzoek begonnen. De partneruniversiteiten zijn ULB (4), ULiège (2), KULeuven (2), UCLouvain (1) en UGent (1). In verschillende gevallen worden hun subsidies gefinancierd door de vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

In 2019 werd het FED-tWIN-programma gelanceerd, een federaal onderzoeksprogramma ter ondersteuning van duurzame samenwerking tussen de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) onder BELSPO en de 11 Belgische universiteiten. De postdoctorale onderzoekers die binnen dit programma worden tewerkgesteld, hebben een contract van 50% met de FWI en van 50% met de partneruniversiteit. Elk jaar kunnen 2 FED-tWIN onderzoeksprojecten worden toegekend bij het BIRA, één met een Vlaamse en één met een Franstalige universiteit.

In de afgelopen 4 jaar werden 8 FED-tWIN profielen op deze manier goedgekeurd; 4 FED-tWIN onderzoekers zijn momenteel in dienst, één onderzoeker moet opnieuw worden aangeworven en 3 aanwervingen zijn aan de gang. Momenteel hebben we FED-tWIN partnerschappen met 3 verschillende Vlaamse (KULeuven, UHasselt, UAntwerpen) en 3 verschillende Franstalige (UCLouvain, ULB, ULiège) universiteiten.