Skip to main content

De andere artikels van dit activiteitenverslag illustreren de grote verscheidenheid aan resultaten die door de wetenschappers van het BIRA verkregen zijn. Hun activiteiten steunen sterk op de ondersteuning van diensten zoals engineering, IT, communicatie, administratie en infrastructuur. Hoewel het totale aantal werknemers sinds 2018 ongewijzigd is gebleven, is het aandeel wetenschappers gestegen, terwijl het ondersteunend personeel (voornamelijk in de ingenieurs- en IT-afdelingen) verhoudingsgewijs gedaald is.

Dit is vrij gemakkelijk uit te leggen.

  • Enerzijds gaat het om beroepen waar een tekort aan is en die, ook al is de behoefte groot en ook al kunnen we het ons veroorloven, zeer moeilijk in te vullen zijn.
  • Anderzijds spelen ook de lange SELOR-procedures voor niet-wetenschappelijke profielen een rol.
Charts

Personeelsbestand 2020

Workforce 2019

Workforce 2018

Workforce 2017

IT-profiel:

Binnen deze categorie maakt in 2020 slechts 47% van alle IT’ers deel uit van de dienst IT, die ondersteuning biedt aan het hele instituut op vlak van o.m. IT-infrastructuur, netwerk, high-performance computing, data management en -opslag. De overige 53% worden betaald op projecten en werken binnen een specifieke dienst of project.

Personeel op externe contracten:

Volledigheidshalve vermelden wij dat het personeelsbestand op het BIRA zowel in 2018 als in 2020 aangevuld werd met 3 personeelsleden met een extern contract. In 2018 ging het om 2 personen met een egov-contract en 1 persoon die in dienst was van de Koninklijke Sterrenwacht van België maar ter beschikking gesteld werd van het B.USOC; in 2020 gaat het om 1 persoon met een egov-profiel en 2 personen met een FNRS-contract. Deze personen werden niet in onze grafieken opgenomen.

Doctors in de Wetenschappen:

Het personeelsbestand van het BIRA wordt gekenmerkt door een hoog percentage aan personeelsleden met de graad van doctor in de wetenschappen of toegepaste wetenschappen. Eind 2020 hebben niet minder dan 81 van de 161 personeelsleden (50%) een doctoraat. De overgrote meerderheid daarvan is wetenschapper. Inderdaad, 78% van de 104 wetenschappers heeft een doctoraat behaald en 4% is momenteel een doctoraatsthesis aan het voorbereiden.

 

Profiel van het BIRA-personeel 2016-2018

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).