Skip to main content

Inkomsten per bron

Een groot deel van het budget van het BIRA (56%) komt uit competitieve projectfinanciering door externe organisaties.
Inkomsten per bron

De dienst boekhouding beheert de financiën van het Instituut, onder toezicht van het directiecomité van het Instituut, het Federaal Wetenschapsbeleid, en het Rekenhof.

Vergeleken met andere federale wetenschappelijke instituten komt een groot deel van het budget van het BIRA (56%) uit competitieve projectfinanciering door externe organisaties, zoals:

  • ESA
  • EUMETSAT
  • de Europese Commissie
  • nationale onderzoeksfondsen (in mindere mate)

ESA en PRODEX (ESA), met een bijdrage van meer dan 70% van de externe projectfinanciering, en het Europese Copernicus-programma zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor het Instituut.