Skip to main content

We kunnen stellen dat de structurele overheidsfinanciering bestaande uit de dotatie en het Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE) ongeveer 1/3e van ons budget vertegenwoordigt, en ESA-financiering nog eens 1/3e. Het resterende derde deel van het budget bestaat voor ongeveer de helft uit PRODEX-financiering en voor de helft uit financiering van verschillende nationale en Europese O&O-projecten. Afgezien van enkele jaarlijkse variaties blijft deze verdeling door de jaren heen vrij stabiel.

Share of funding sources (average for 2019-2022)
Aandeel per inkomstenbron (gemiddelde voor 2019-2022)

 

Het is duidelijk dat de ESA-financiering de afgelopen jaren is toegenomen, dankzij onze betrokkenheid bij veel ruimtemissies.

Integendeel, de PRODEX-financiering voor ruimtevaarthardware en ruimtegerelateerde wetenschappelijke ontwikkelingen met de hoogste prioriteit is afgenomen, waardoor de kansen om betrokken te raken bij toekomstige ruimtemissies afnemen. De laatste jaren is het BIRA ook succesvoller geweest in het toekennen van nationale onderzoeksprojecten.