Skip to main content

Het BIRA is trots op zijn internationale erkenning en werkomgeving. Eind 2020 werken er 36 personen met een buitenlandse nationaliteit (22% van het personeel) bij het Instituut. Het Instituut telt 16 verschillende nationaliteiten (waaronder de Belgische). Met uitzondering van twee Amerikaanse en twee Chinese collega’s hebben alle personeelsleden de Europese nationaliteit.

Flags Nationality of Staff
België - - - - - - - - - - - -Frankrijk- - - - - - - - - - - -Nederland - - - - - - - - - - - -Italië
Griekenland - - - - - - - - - - - -Spanje - - - - - - - - - - - - - Portugal - - - - - - - - -Verenigd Koninkrijk
Duitsland - - - - - - - - - - - -Tsjechië - - - - - - - - - - - -Roemenië - - - - - - - - - - - -Oekraïne
China - - - - - - - - - - - - - - - Cyprus - - - - - - - - - -Verenigde Staten - - - - - - - -Denemarken

 

Charts

Verdeling per nationaliteit

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).